Lär dig mer om konsekvenserna av trycksår

Trycksår kan ha stora konsekvenser både för individen och för sjukvården.

Patientens lidande ökar

  • Ökat lidande
  • Ökad smärta
  • Kan inte återgå till ett normalt liv
  • Sänkt livskvalitet
  • Ökad infektionsrisk
  • Ökad risk att dö

Vårdkostnaden ökar

  • Längre sjukhusvistelse
  • Ökad tidsåtgång för sjuksköterskorna
  • Ökad kostnad för förbrukningsvaror
  • Ökad kostnad för läkemedel