Prevention av trycksår

Prevention av trycksår  - Kliniskt bevisad minskning av trycksår

By : Mölnlycke Health Care, april 8 2014Posted in: Prevention av trycksår

C. Tod Brindle11 visade att Mepilex® Border Sacrum kan minska sjukhusförvärvade trycksår genom att minska spänningen och optimera mikroklimatet. Han observerade noll förekomst i en grupp med 43 högriskpatienter på en intensivvårdsenhet. Studien testats och reproducerats många gånger över hela världen. Vad har annan medicinsk personal observerat? Mepilex Border Sacrum fungerar.

kliniska_bevis

Referenser

11. Brindle, C. T. Outliers to the Braden Scale: Identifying High-Risk ICU Patients and the Results of a Prophylactic Dressing Use. WCET Journal 2010; 30(1).
12. Cherry, C. et al. The Pressure Ulcer Prevention Care undle. Magnet Research, Day, Alabama 2010.
13. Chaiken, N. et al. Reduction of Hospital Acquired Sacral Pressure Ulcers in the Intensive Care Unit Utilizing a Soft Silicone Dressing. Poster presentation at the WOCN Congress, 2011.
19. Kalowes, P., et al, A. Use of a soft silicone, self-adherent, bordered foam dressing to reduce pressure ulcer formation in high risk patients: a randomized clinical trial. Poster presentation at Symposium on Advanced Wound Care Fall, Baltimore, Maryland, United States of America, 2012.
20. Santamaria, N et al A randomised controlled trial of the effectiveness of soft silicone multi-layered foam dressings in the prevention of sacral and heel pressure ulcers in trauma and critically ill patients: the border trial . Int Wound J 2013; doi: 10.1111/iwj.12101.

Dela

Dyra sår
Dyra sår

Trycksår utgör en stor börda för hälso- och sjukvårdssystemen i hela världen. ...

Sårhistoria
Sårhistoria

Trycksår är inget nytt fenomen. De första rapporterna i litteraturen är...

Riskfaktorer
Riskfaktorer

Både inre och yttre faktorer måste beaktas: allmän hälsa, näringsstatus,...

Sårkategorier
Sårkategorier

För att beskriva status för ett sår rekommenderar EPUAP och NPUAP1 att...

Preventionsstrategier
Preventionsstrategier

En preventionsstrategi för trycksår bör alltid inkludera risk- och hudbedömning,...

Framgångsrik behandling
Framgångsrik behandling

Riskbedömning kan användas för att identifiera patienter som löper hög...

Förband för att förebygga
Förband för att förebygga

Mepilex® Border Sacrum kan bidra till ert preventionsprogram...

Fyra faktorer
Fyra faktorer

Vid jämförelse med inget förband och med konkurrenternas produkter har...