Strålbehandling

Strålbehandling - Så här används Mepilex Lite

By : Mölnlycke Health Care, september 5 2013Posted in: Strålbehandling

Se vår instruktionsvideo här:

Rengör såret eller påverkad hud med ljummet vatten och klappa omgivande hud torr med en ren handduk. De flesta sår kan också rengöras med 0,9 % saltlösning och sterila torkar.

Klipp till Mepilex® Lite-förband i lämplig storlek. Se till att förbandet överlappar frisk hud med minst 2 cm hela vägen runt.

Ta bort skyddsfilmen och applicera Mepilex Lite på såret eller det skadade området. Undvik att dra i förbandet när du applicerar det. Säkra vid behov Mepilex Lite med en binda, en slynga eller Tubifast™ 2-Way Stretch. En sömlös behå kan också användas för att hålla förbandet på plats

Fler tips för användningen
Vid erytem eller torrfjällning kan Mepilex Lite bäras i upp till 7 dagar.
För ett vätskande sår ska Mepilex Lite-förbandet bytas när det är mättat med sårvätska.
Förbandet ska tas bort före dusch.
Det kan sitta kvar under strålbehandling.
Förband som byts vid behov ska användas i minst två veckor efter strålbehandling. Om salva används under ett Mepilex-förband, se till att förbandet är tillräckligt stort för att överlappa 2-3 cm på torr hud. 

Dela

Mepilex Lite - Kliniskt bevisad effekt
Mepilex Lite - Kliniskt bevisad effekt

Enligt Världshälsoorganisationen WHO får ca 90 000 kvinnor diagnosen bröstcancer varje år. Av de kvinnor som får strålbehandling...

Hudreaktioner till följd av strålbehandling
Hudreaktioner till följd av strålbehandling

Hudreaktionernas utseende Hudreaktioner till följd av strålbehandling kan graderas enligt RTOG:s (Radiotherapy Oncology...