Strålbehandling

Mepilex Lite - kliniskt bevisad effekt

By : Mölnlycke Health Care, september 5 2013Posted in: Strålbehandling

Enligt Världshälsoorganisationen WHO får ca 90 000 kvinnor diagnosen bröstcancer varje år. Av de kvinnor som får strålbehandling mot bröstcancer får 80-90 procent erytem. I dagsläget finns det ingen standardbehandling för hudreaktioner till följd av strålbehandling. Denna studie är den första som visar att en kliniskt effektiv behandling skulle göra livet lättare för kvinnor med bröstcancer som genomgår strålbehandling.

24 patienter presenterades med 34 erytematösa hudområden. Hudområdena från samma kvinna fanns i olika områden på bröstet, och de olika områdena fick olika stråldoser. Varje påverkat område delades i två halvor. Den ena behandlades med Mepilex® Lite-förband och den andra med den vattenbaserade kräm som används som standard. Resultaten visar en signifikant minskning av erytem till följd av strålbehandlingen i områdena som behandlades med Mepilex Lite jämfört med områdena som behandlades med kräm. Mepilex gav en genomsnittlig ökning av RISRASi-poängen till 1,7 medan den vattenbaserade krämen gav en ökning med 2,4.

Prövaren angav att Mepilex Lite inte bara gav en tydlig minskning av erytem till följd av strålningsbehandling. Dessutom föredrog en majoritet av kvinnorna förbanden framför krämen och fann den behandlingen bekvämare. Det rapporterades även att patienternas upplevda smärta minskade och att behandlingen innebar att kvinnorna kunde använda vanliga kläder.

Mer information: http://bjr.birjournals.org/

Referenser

1. Diggelmann KV et al. Mepilex Lite dressings for the management of radiation-induced erythema: a systematic in-patient controlled clinical trial. The British Journal of Radiology, 2010.

Dela

Hudreaktioner till följd av strålbehandling
Hudreaktioner till följd av strålbehandling

Hudreaktionernas utseende Hudreaktioner till följd av strålbehandling kan graderas enligt RTOG:s (Radiotherapy Oncology...

Strålbehandling - Så här används Mepilex Lite
Strålbehandling - Så här används Mepilex Lite

Se vår instruktionsvideo här: Rengör såret eller påverkad hud med ljummet vatten och klappa omgivande hud torr med en ren...