Postoperativ blåsbildning

Vilka krav ska ett förband för postoperativa sår uppfylla?

By : Mölnlycke Health Care, september 5 2013Posted in: Postoperativ blåsbildning

krav
Hantering av sårsekret 

Mepilex Border erbjuder optimal postoperativ vätskehantering. Den unika femskiktsdesignen ger effektiv absorption, spridning och retention.

femlager

 

En hög retentionskapacitet minskar risken för läckage och behovet av täta förbandsbyten.

 

retention
Smärthantering

Sårsmärta vid förbandsbyte är känt för att vara mycket besvärande för den som har ett kroniskt
sår10. För akuta sår såsom postoperativa sår blir antalet förbandsbyten färre.
Trots det bör man försöka minska smärtan vid förbandsbyte även i det fallet.11.
Konsensus11 har nåtts om huvudprinciperna för minimering av smärta vid
förbandsrelaterade åtgärder:
- Utgå ifrån att alla sår är smärtsamma
- Gör alltid en smärtbedömning
- Välj ett förband som inte orsakar vävnadsskada

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som minskar smärta och vävnadsskada. Safetac ger mindre smärta eftersom
1) Safetac fäster skonsamt på den torra omkringliggande huden och fastnar inte på den fuktiga sårytan, t.ex. i öppna sår12
2) Safetac formar sig efter hudens ojämnheter och skapar en stor och effektiv kontaktyta som förhindrar hudstrippning vid förbandsbyte13
3) Safetec sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar läckage till omkringliggande hud och minskar risken för maceration14,15

Referenser

 1. Postoperative wound blistering - Is there a link with dressing usage? WC vol 11 nu 7; S.K. Gupta et al, 2002.
 2. Eliminating Blister Formation in Post-operative Orthopedic Patients. Eliminating blister formation in post-operative adult orthopedic patients | CPIP Project Batch 18 | Copyright © 2008 National University Health System. Margaret Lee, 2008
 3. Prospective, randomised, controlled trial comparing wound dressings used in hip and knee surgery: Aquacel and Tegaderm versus Cultiplast. Ann R Coll Surg Engl 2006; 88: 1, 18-22. M.J. Ravenscroft et al, 2006
 4. Wound blisters post hip surgery: a Prospective trial comparing dressings. ANZ J Surg 2002, 72(10): 716–19. N. Lawrentschuk et al, 2002
 5. A one hospital study of the effect of wound dressings and other related factors on skin blistering following total hip and knee arthroplasty. J Orthopaedic Nurs 2000; 4: 2, 71-77. R. Jester, et al, 2000
 6. Choice of dressing has a major impact on blistering and healing outcomes in orthopaedic patients. J Wound Care 2005; 14: 1, 27-29. T. Cosker et al. 2005
 7. Addressing Post Surgical Wound Blistering. Poster Presentation at TVS Congress, UK. Sutton J et al 2011
 8. An investigation into the prevention of blistering in post-operative wounds. Poster presentation at the EWMA conference, Brussels, Belgium. K Ousey et al, 2011
 9. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presentation at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008: Wiberg AB et al.
 10. Price, P. et al. Dressing Related Pain in Patients with Chronic Wounds; an International Patient Perspective. International Wound Journal, 2008
 11. Price, P. et al. Managing painful chronic wounds: the Wound Pain Management Model. International Wound Journal, 2007
 12. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK; 2005
 13. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008
 14. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005.
 15. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care 2001
 16. Effect of dressing choice on outcomes after hip and knee arthroplasty: a literature review. J Wound Care  2009 Nov;18(11):449-50. Tustanowski J. 2009
 17. An assessment of a self-adherent, soft silicone dressing in post-operative wound care following hip and knee arthroplasty: Poster presentation at the EWMA conference Brussels, Belgium: Catharina Johansson et al; 2011
Dela

Prevention av postoperativ blåsbildning
Prevention av postoperativ blåsbildning

Prevention av postoperativ blåsbildning är ett mångfasetterat område, men några av de faktorer som påverkar är: Val av rätt förband Rätt metod för...