Personal- och patientsäkerhet

ProcedurePak® och EU-direktivet om stick- och skärskador

By : Mölnlycke Health Care, april 11 2013Posted in: Personal- och patientsäkerhet

Ge ditt operationsteam och dina patienter högsta säkerhet genom att välja rätt komponenter och följa EU-direktivet om stick- och skärskador med ProcedurePak®-set. Mölnlycke Health Care erbjuder säkerhetskomponenter med integrerade säkerhetsmekanismer och produkter som är anpassade för säkrare procedurer i operationssalen för att öka säkerheten både för operationsteam och patienter.

Läs mer om EU-direktivet om stick- och skärskador.
Exempel på komponenter som kan läggas till i befintliga och nya ProcedurePak-set:

Kanyler

Med sortimentet av säkerhetskanyler är det inget problem att sätta på nålskyddet igen. Passar både för sprutor med Luer lock och Luer slip. En av de viktigaste komponenterna är BD Eclipse™-kanylen. Enkel aktivering av säkerhetsmekanismen kombineras med ett andra klick som  visar att nålspetsen har täckts på ett säkert och irreversibelt sätt.

 

Skalpell

Indragbart blad innebär betydligt mindre risk för skador när skalpellen används och kasseras. Skalpellbladet behöver inte tas bort utan kan bara dras in innan skalpellen kasseras. Mölnlyckes sortiment av säkerhetsskalpeller täcker alla vanliga storlekar från ledande tillverkare.

 

Bladborttagare

Om du föredrar ett återanvändbart skalpellhandtag behöver du en säker bladborttagare. Den kan användas för alla bladstorlekar och håller det kontaminerade bladet synligt för postoperativ räkning.

 

Magnetisk instrumentduk

En magnetisk lättviktsduk ger en säker zon för överföring av metallinstrument utan beröring med händerna samt ett säkert förvaringsområde under intervention.

 

Överräckningsbricka

Mölnlycke erbjuder överräckningsbrickor med olika utformningar för att minska risken för skador när stickande och skärande instrument skickas mellan operationssköterska och kirurg.

 

Skalpellhållare

En skalpellhållare är till för säker tillfällig förvaring av skalpellen i upprätt läge så att den går snabbt och säkert att hantera. Produkten är i hårt material som inte ger personskador eller skadar duk eller bordsskydd.

 

Nålräknare

Mölnlycke Health Care erbjuder ett brett urval av nålräknare som gör det lätt att välja rätt: skum, magnet, bladborttagare, genomskinligt lock.
 Nålarna kan lagras och går att komma åt under operationen.

 

Behållare för stickande och skärande avfall

Det går att inkludera behållare för stickande och skärande avfall med ProcedurePak-set för slutförvaring av stickande och skärande produkter.  Välj bara rätt storlek för era behov.

 

Rökutsug


Vid användning av diatermianordningar för att dissektera vävnad och ge hemostas kan kirurgisk rök bildas. För att minska riskerna med kirurgisk rök har evakuering blivit en effektiv metod för att förbättra luftkvaliteten i operationssalen för patienter och personal. ProcedurePak-set erbjuder funktioner som SafeAir™, en diatermipenna för engångsbruk med inbyggd funktion för rökevakuering. Den kan anslutas till andra rökevakueringssystem från Erbe, Valleylab och Megadyne.
 
Kirurgisk rök och aerosoler som bildas vid laparoskopi bör evakueras från peritoneum genom ett flerskiktsfilter med aktivt kol. Mölnlycke Health Care erbjuder ett rökfilter som kan anslutas till troakaren utan läckage.
 

 

"Time Out"-lakan

Operationsteamet måste gå igenom många kontrollrutiner och förberedelser innan ett kirurgiskt ingrepp kan påbörjas. Det gäller att alla detaljer är helt korrekta.
För att klart och tydligt visa alla medlemmar i operationsteamet att slutkontrollen har gjorts enligt protokollet kan du placera ett "Time Out"-lakan på operationsstället eller instrumentbordet.

 

Dränagefixering

Mölnlycke Health Care har ett unikt sortiment av fästanordningar för sår- och toraxdränage, epiduralkatetrar och centrala venkatetrar så att man slipper använda suturer för fixering. Genom att dränaget eller katetern förankras säkert minskar risken för rörelse och oavsiktlig förskjutning. Täckmaterialet är genomskinligt och hydrokolloidalt. Det gör att punktionsstället kan hållas under uppsikt kontinuerligt och ger ett effektivt skydd mot kontaminering.

 

Operationshandskar

Mölnlycke Health Care erbjuder också ett sortiment av Biogel® operationshandskar. Hål på operationshandskar innebär en risk både för patienter och personal. Upp till 92 procent av hålen i operationshandskar upptäcks inte under ingreppet.1 Vår lösning med dubbla handskar, Biogel-indikatorsystemet med punktionsindikering, gör hålen synliga och gör att infektionsrisken kan minskas för både operationspersonal och patienter.
 

Referenser

1.    Wigmore SJ & Rainey JB, ‘Use of Coloured Undergloves to Detect Glove Puncture.’ BSJ 1994: 81: 1480

Dela

BARRIER® operationsrockar – materialguide
BARRIER® operationsrockar – materialguide

Vårt sortiment har utformats för att ge den optimala...

BARRIER® operationsrockar – välj rätt...
BARRIER® operationsrockar – välj rätt rock

En operationsrock är designad för att förhindra bakteriekontamination...

Följer du EU direktivet?
Följer du EU direktivet?

EU-direktivet om stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården trädde...

Strategier för att förhindra nålsticksskador

Skär- och stickskador inom vården kan ha förödande konsekvenser för både...

Varför är stick- och skärskador INTE...

Varför är stick- och skärskador INTE en viktig fråga och hur rapporterar...

Dubbla handskar för komplett skydd
Dubbla handskar för komplett skydd

Dubbla handskar är bevisat att minska risken för spridning...