Personal- och patientsäkerhet

Följer du EU direktivet om stick- och skärskador?

By : Mölnlycke Health Care, april 11 2013Posted in: Personal- och patientsäkerhet

EU-direktivet om stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården trädde i kraft den 11 maj 2013. Följer du direktivet?


Mölnlycke Health Care kan hjälpa dig följa EU-direktivet om stick- och skärskador och kan erbjuda ett stöd för att göra din arbetsplats så säker som möjligt när det gäller skador från nålar och andra stickande och skärande föremål. Med hjälp av Biogel® operationshandskar med det innovativa indikatorsystemet som hjälper dig att uppmärksamma handpunktion och de säkra komponenterna i ProcedurePak®-brickorna kan Mölnlycke Health Care vara din partner i arbetet med att efterleva EU-direktivet om stick- och skärskador.

 

EU-direktivet om stick- och skärskador

Vad innebär direktivet och när börjar det gälla?

EU-direktivet om stick- och skärskador i hälso- och sjukvården är ett initiativ på EU-nivå för att anta bästa metoder för att göra arbetsmiljön för vårdpersonal så säker som möjligt.


Den 10 maj 2010 presenterades direktivet som ett sätt att förebygga skador och blodburen smitta hos vårdpersonal på grund av skador från stickande och skärande produkter. EU:s medlemsstater måste införliva direktivet i sin nationella lagstiftning senast den 11 maj 2013. 

 

Varför införs EU-direktivet om stick- och skärskador?


EU-direktivet utarbetades på grund av att nålsticksskador är en av de allvarligaste arbetsmiljöriskerna för sjukvårdspersonal. Man räknar med att ca en miljon stickskador inträffar årligen i Europa1 och att det utöver det finns ett mörkertal med orapporterade händelser. Dessa skador är oroande eftersom de innebär risk för infektion med blodburna infektionssjukdomar som hepatit B- och C-virus och HIV. Förutom att nålsticksskador är kostsamma är de givetvis dessutom ett stort problem för drabbad vårdpersonal och deras familjer2. I Storbritannien beräknas nålsticksskador orsaka kostnader på ca 500 000 pund per år för varje administrativ enhet (NHS Trust) i det brittiska hälso- och sjukvårdssystemet.3

Vilken information ingår i EU-direktivet om stick- och skärskador?

EU-direktivet om stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården innehåller ett ramverk med åtgärder för riskbedömning, riskprevention, utbildning och information, medvetandehöjande, kontroll- och uppföljningsrutiner när det kommer till stick- och skärskador.

 

Mer information

Läs mer här:

Mot bakgrund av EU-direktivet kan Mölnlycke Health Care erbjuda ett urval av säkerhetsprodukter med en produktdesign som bidrar till att förebygga nålsticksskador. Komponenterna kan läggas till i de aktuella specifikationerna för både dagens ProcedurePak®-set och nya framtida varianter av set.

 

Dessutom underlättar Biogel®-indikationssystem tillämpningen av direktivet genom att ge bättre skydd än standardmetoden med dubbla handskar. Handskarna finns i både latex och i syntetiskt material, och punktioner kan uppmärksammas med 97 procents säkerhet4, jämfört med bara 8 procent utan indikatorsystem.

Referenser

  1. Prevention from sharp injuries at the workplace; European Agency for Safety and Health at Work.
  2. Prevention of Sharps Injuries in the Hospital and Healthcare Sector, Implementation Guidance for the EU Framework Agreement, Council Directive and Associated National Legislation, European Biosafety Network
  3. Needlestick injury in 2008, Results from a survey of RCN members, Royal College of Nursing, 2008
  4. Wigmore SJ & Rainey JB, ‘Use of Coloured Undergloves to Detect Glove Puncture.’ BSJ 1994: 81: 1480
Dela

BARRIER® operationsrockar – materialguide
BARRIER® operationsrockar – materialguide

Vårt sortiment har utformats för att ge den optimala...

BARRIER® operationsrockar – välj rätt...
BARRIER® operationsrockar – välj rätt rock

En operationsrock är designad för att förhindra bakteriekontamination...

ProcedurePak® och EU direktivet
ProcedurePak® och EU direktivet

Ge ditt operationsteam och dina patienter högsta säkerhet...

Strategier för att förhindra nålsticksskador

Skär- och stickskador inom vården kan ha förödande konsekvenser för både...

Varför är stick- och skärskador INTE...

Varför är stick- och skärskador INTE en viktig fråga och hur rapporterar...

Dubbla handskar för komplett skydd
Dubbla handskar för komplett skydd

Dubbla handskar är bevisat att minska risken för spridning...