Personal- och patientsäkerhet

Dubbla handskar för komplett skydd

By : Mölnlycke Health Care, januari 27 2016Posted in: Personal- och patientsäkerhet

Quote by David Revez, Neurosurgeon: I always double glove, and have from the very beginning. It´s never been a challenge to work this way.

En viktig aspekt som kirurger och annan operationspersonal, bland annat operationssköterskor, tar upp i diskussioner är säkerheten för patienterna och för dem själva. När man frågar om dubbla handskar som säkerhetsrutin är reaktionerna blandande, oavsett typen av kirurgiskt ingrepp. Alla kirurger hävdar att "händerna är viktigast av allt", "det är i händerna alla mina år av träning sitter" eller "näst efter hjärnan är händerna min viktigaste kroppsdel. Utan händerna kan jag inte göra något". Ändå har vissa kirurger fortfarande ett starkt motstånd mot dubbla handskar, medan andra i stället vägrar att operera utan dubbla handskar.

Det är vanligt med stickhål i handskarna (i upp till 45 procent av ingreppen vid vissa typer av kirurgi)1 och de går lätt obemärkt förbi(i upp till 92 procent av fallen)2. Dubbla handskar har rekommenderats som ett extra skyddande lager vid alla kirurgiska ingrepp3. Det är bevisat att dubbla handskar minskar risken såväl för spridning av blodburna sjukdomar4 som för exponering för farlig och kostsam korskontaminering och infektion, både för patienten och för kirurgen. Dubbla handskar minskar risken för blodkontamination med 65 procent och risken för perforering av innerhandsken med 71 procent, jämfört med enkla handskar5.

Skydd av investeringar i personal

Varför är det extra skyddslagret viktigt och vad beror motståndet på? Utöver trygghetskänslan och det bevisade skyddet av personalens och patienternas hälsa ger dubbla handskar även andra typer av skydd. För ett sjukhus är en policy med användning av dubbla handskar ett sätt att skydda sin investering.

En kirurgs händer, utbildning och erfarenhet är hans eller hennes levebröd och i förlängningen en förutsättning för sjukhusets verksamhet. Den utbildning och det arbete kirurgerna har utfört på sjukhuset har ett värde. Detsamma gäller för hela operationspersonalen. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv skyddar dubbla handskar sjukhuspersonalen och sjukhuset genom att minska riskerna.

Sjukvårdspersonal som har råkat ut för skär- och stickskador har vittnat om rädslan, sömnlösheten och oron under den långa väntan på att få veta hur exponeringen för blod har påverkat deras hälsa. De arbetar med händerna och är beroende av allt skydd de kan få. Denna typ av skada kan leda till förlorad arbetstid, potentiellt känslomässigt trauma för patienten och personalen och kan även få rättsliga åtgärder och ekonomiska konsekvenser. Likaså kan testning och förebyggande behandling efter exponeringen vara kostsamt.

Ett annat viktigt orosmoment är givetvis risken för och behandlingen av infektion på operationsstället. En sådan infektion kan förlänga patientens sjukhusvistelse till det dubbla (i genomsnitt med 16,8 ytterligare dagar)6 och kräva en extra veckas (7,4 dagar) antibiotikabehandling7. Detta innebär i princip en ökning av den sammanlagda vårdkostnaden med 61 procent6.

Dubbla handskar är ett enkelt och effektivt sätt att minska kostnaden för yrkesrelaterad exponering för perkutana skador.

Nyhetsbrev om infektionsprevention
Läs särtryck av artikel från Säkra Händer Nr 2, 2010
Läs särtryck av artikel från Säkra Händer Nr 2, 2008

Referenser

 1. Laine T, Aarnio P. The American Journal of Surgery. 2001; 181: 564-6.
 2. Maffulli N et al. Glove perforation in hand surgery. The Journal of Hand Surgery 1991; 6: 1034-37.
 3. Thomas-Copeland, J. Do Surgical Personnel Really Need to Double-Glove? AORN J 89. 2009: 322-328.
 4. Mischke C, Veerbeck JH, Saarto A, Lavoie M-C, Pahwa M, Ijaz S. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014;(3):CD009573.
 5. Tanner J, Parkinson H. Double gloving to reduce surgical cross-infection. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2006, Issue 3. Art. No.: CD003087. DOI: 10.1002/14651858.CD003087.pub2.
 6. O'Malley, E., MSPH, et al. Costs of Management of Occupational Exposures to Blood and Body Fluids. Infection Control and Hospital Epidemiology. July 2007. Vol. 28, No. 7 pp. 774-782.
 7. Solano, VM, et al. Actualización del coste de las inoculaciones accidentals en el personal sanitario hospitalario. Gac Sanit. 2005;19(1):29-35.
 8. Junker T, Mujagic E, Hoffmann H, et al., Swiss Med Wkly. 2012 Sep 4;142:w13616. Prevention and control of surgical site infections: review of the Basel Cohort Study.
 9. Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for prevention of surgical site infection, 1999. Infection Control and Hospital Epidemiology, April 1999, 20(4):247-278.
 10. Bloodborne pathogens standard. 29 CFR 1910.1030. US Department of Labor – Occupational Safety and Health Administration.
 11. Recommended practices for sterile technique.” 2013 Perioperative Standards and Recommended Practices. AORN, Inc. Last revised December 2012.
 12. "Statement on Sharps Safety." American College of Surgeons. October 2007.
 13. McNeilly L. Double gloving: myth versus fact. Infection Control Today. 2011;1-4.
 14. Walczak DA, Pawelczak D, Grobelski B, Pasieka Z. Surgical gloves-do they really protect us? Pol Przegl Chir.2014;86(5):238-43. doi: 10.2478/pjs-2014-0042.
 15. Wigmore S J and Rainey J B. BJS 1994; 81:1480.
Dela

Recommended articles

What impact does a blood borne virus...
What impact does a blood borne virus have?

Jane Aston shares her experiences with needlestick...

Punktionsindikeringssystem

Vår lösning med dubbla handskar, Biogel® Indikator-system, kan infektionsrisken...

Better protected with double gloving
Better protected with double gloving

Dr Nzewi is a strong advocate of double gloving as...

Följer du EU direktivet?
Följer du EU direktivet?

EU-direktivet om stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården trädde...

Biogel Indicator for extra protection
Biogel Indicator for extra protection

Dr Iskandar uses Biogel Indicator when he performs...

The Eye of the Needle report
The Eye of the Needle report

The “Eye of the Needle” report is a report on healthcare...