Infektionsprevention

En ny syn på preoperativ kroppstvätt

By : Mölnlycke Health Care, maj 5 2014Posted in: Infektionsprevention

Mölnlycke Health Care och professor Judith Tanner introducerar helkroppstvätt och studieresultat från jämförelser mellan två antiseptiska produkter för kroppstvätt och tvätt med tvål.

Preoperativ kroppstvätt med en antiseptisk produkt före operation infördes för mer än 30 år sedan. Syftet med helkroppstvätt är att minska bakteriebelastningen på huden och i slutänden risken för postoperativa infektioner. I dag finns det inga riktlinjer som stöd för preoperativ kroppstvätt med en antiseptisk produkt. I stället ska patienten enligt de flesta rekommendationer bada eller duscha och tvätta sig med tvål. Trots detta har preoperativ tvätt en bred användning på europeiska sjukhus.

 Professor Tanner och medarbetare gjorde en randomiserad prövning med 60 patienter för att jämföra effekten av tvål och två antiseptiska tvättprodukter på kolonibildande enheter i upp till sex timmar och för att pröva gällande riktlinjer.

Resultaten från studien presenterades vid HIS (Hospital Infection Society) internationella konferens i Liverpool i England i oktober 2010. Videon nedan är en inspelning av professor Tanners presentation på konferensen.

Slutsatsen från studien är att helkroppstvätt med HiBiScrub PLUS (4 % klorhexidinglukonat) från Mölnlycke Health Care var signifikant mer effektivt för att minska kolonibildande enheter än tvättning med tvål och vatten.

Studien publicerades också i Journal of Infection Prevention 2011.

 
Dela

More articles within infection prevention

Sjukhusförvärvade infektioner (HAI), kirurgiska infektioner (SSI) och infektioner i samband...
Sjukhusförvärvade infektioner (HAI), kirurgiska infektioner (SSI) och infektioner i samband med sjukvård (HCAI) – så här skiljer de sig

Sjukhusförvärvade infektioner (HAI) och infektioner i samband med sjukvård (HCAI) är termer som används alternativt och deras...

Tidskrift om infektionsprevention
Tidskrift om infektionsprevention

Dubbla handskar för komplett skydd