Minskad miljöpåverkan

  • Minimera förpackningsavfallet från singelpackade komponenter
  • Minimera avfallet från feluttagna singelpackade komponenter
  • Rätt konfiguration på operationsset minimerar avfallet i form av oanvända komponenter