Effektivitet inom operationssalen

Ingreppsanpassade operationsset för era behov

By : Mölnlycke Health Care, september 5 2013Posted in: Effektivitet inom operationssalen

Verkyget OPtimal™ för konfiguration av operationsset är Mölnlyckes verktyg för ta fram unika, specialanpassade operationsset för alla era ingrepp. Denna artikel beskriver närmare hur konfigurationen går till och vilka fördelar Mölnlyckes lösning ger.

Sidans topp

Vår lösning

Med konfigurationsverktyget OPtimal™ för kundanpassade set kan Mölnlycke hjälpa till att komponera Mölnlycke® Procedure trays som maximerar tidsbesparingen och effektivitetsvinsterna och tillgodoser just era behov.

OPtimal™ består av heltäckande ingreppsanpassade komponentlistor med alla relevanta medicintekniska engångsartiklar för varje typ av ingrepp. Listorna är baserade på analys av mer än 4 400 aktuella set-konfigurationer och representerar praxis från hela Europa, samtidigt som hänsyn tas till specifika lokala behov.


Komponentlistorna i OPtimal™ erbjuder ett brett urval av prisvärda komponenter till bästa möjliga kvalitet och pris, med tillförlitliga leveranser och hög servicenivå. Och om ni har mycket specifika behov kan ni alltid välja från hela vårt utbud av över 5 000 komponenter som aktualiseras kontinuerligt för att möta nya behov inom kirurgin.

Fördelar med att använda kundanpassade set konfigurerade med verktyget OPtimal™:

Sidans topp

Spara tid

 • Välj från ett utbud av komponenter som är anpassat specifikt för varje typ av ingrepp
 • Säkerställer att alla komponenter som behövs läggs till och att inget blir förbisett
Sidans topp

Förbättra personal- och patientsäkerheten

 • Full spårbarhet för alla komponenter som ingår i setet
 • Alla komponenter i setet genomgår strikt reglerade utvärderings- och valideringsprocesser för att garantera maximal kvalitet och säkerhet
 • Färre förpackningar att öppna innebär färre aseptiska fel
 • Minskad exponeringstid eftersom patientens tid i operationssalen blir kortare
Sidans topp

Effektivare personal

 • Alla nödvändiga komponenter finns på plats inför operationer
 • Personalen kan koncentrera sig på sina huvuduppgifter
Sidans topp

Förbättrad tillförlitlighet och överblick

 • De rätta komponenterna finns alltid på plats
 • Komponenter som ger en tillförlitlig tillgång och servicenivå, så att de kundanpassade seten alltid är lättillgängliga när de behövs
Sidans topp

Minskad miljöpåverkan

 • Minimera förpackningsavfallet från singelpackade komponenter
 • Minimera avfallet från feluttagna singelpackade komponenter
 • Rätt konfiguration på operationsset minimerar avfallet i form av oanvända komponenter
Sidans topp

Kom igång direkt!

Mölnlycke Health Care har även många lösningar som kan spara tid och pengar. Kontakta er kontoansvariga eller vårt närmaste kontor för mer information och en diskussion om vilken lösning som är den bästa för er.

Dela

Fallstudie av effektivitet i operationsverksamheten:...
Fallstudie av effektivitet i operationsverksamheten: Kantonsspital Baden, Schweiz

På Kantonsspital Baden har lyckats snabba på det...

Fallstudie av effektivitet i operationsverksamheten:...
Fallstudie av effektivitet i operationsverksamheten: AZ Sint-Jan Bruges-Ostend, Belgien

Användning av Mölnlycke® Procedure trays underlättar...

Effektivitetsstudie av operationsverksamhet:...
Effektivitetsstudie av operationsverksamhet: Hôpital Privé des Peupliers (HPP), Paris, Frankrike

Höftleds-, hand- och pacemakeroperationerna på HPP...

Fallstudie av effektivitet i operationsverksamheten:...
Fallstudie av effektivitet i operationsverksamheten: Thorax Centre Medisch Spectrum Twente, Enschede, Nederländerna

På Thorax Centre Medisch Spectrum Twente i Enschede...

Fallstudie av effektivitet i operationsverksamheten:...
Fallstudie av effektivitet i operationsverksamheten: Broadgreen Hospital, Liverpool, Storbritannien

Universitetssjukhusen Royal Liverpool och Broadgreen...

Fallstudie av effektivitet inom operation:...
Fallstudie av effektivitet inom operation: Coxa Sjukhus, Finland

Lean-metoder leder till 17% ökning av antalet ingrepp