Diabetiska fotsår

Utbildning av diabetespatienter och vårdpersonal

By : Mölnlycke Health Care, september 5 2013Posted in: Diabetiska fotsår

Det finns begränsad evidens från randomiserade kontrollerade prövningar av värdet av utbildning för att förhindra diabetiska fotsår. Men i internationella riktlinjer (från International Working Group on the Diabetic Foot, 1999, 2003 och 20076,7, http://www.diabetic-foot-consensus.com) förespråkas utbildning för diabetespatienter. Utbildningen bör innehålla kortfattade, viktiga budskap för patienten.

  • Visuell inspektion av fötter och skor minst en gång om dagen.
  • Kontrollera fötterna efter tecken på skärsår, öppna sår, färgförändringar, svullnad och värme
  • Sök vård omedelbart om något av ovan observeras
  • Råd om lämpliga skor
Dela

Diabetesincidens, komplikationer, fotsår
Diabetesincidens, komplikationer, fotsår

Diabetes är en sjukdom som ständigt drabbar...

Årlig visuell inspektion och identifiering...

IDF (2005) och NICE (National Institute for Clinical Excellence)3 i Storbritannien...

Rätt skor

Illasittande skor som gnider mot eller klämmer fötterna alltför mycket kan leda till sårbildning...

Snabb behandling av alla fotproblem

Snabb behandling av ett vårdteam specialiserade på behandling av olika...

Framgångsrik behandling med Safetac

Resultat från studier visar fördelar med att använda förband med Safetac vid...

Framgångsrik behandling av diabetiska...

Sårbehandling med undertryck (NPWT) har nyligen rekommenderats för behandling...