Sårbehandling

Uppmärksamhet på sårets egenskaper är avgörande för att skapa optimal miljö för sårläkning. Noggrannhet med debridering och kontroll av systemisk infektion beskrivs ovan, men även betydelsen av bakteriell belastning och hantering av sårsekret  måste beaktas.


Ökad bakteriell belastning
Exempel på termer som används för att beskriva den bakteriella belastningen, dvs. halterna av bakterier på ytan av ett sår, är "kontaminering", "kolonisering" eller "infektion", och att uppnå en bakteriell balans har beskrivits som ett av de viktigaste målen för framgångsrik sårbehandling10. Det är vedertaget att en ökad bakteriell belastning kan fördröja eller förhindra sårläkningen och till och med innebära att såret försämras11.

En ökad bakteriell belastning kan behandlas lokalt med debridering och antimikrobiella förband. De största fördelarna med antimikrobiella förband är att de kan minska den bakteriella belastningen, minska risken för infektion och skapa en miljö som ger stöd för det normala förloppet vid sårläkning12. Det viktigaste skälet till att använda antimikrobiella förband på diabetiska fotsår är att förebygga och behandla en alltför stor bakteriell belastning och därmed snabba på läkningsprocessen.