Kärlkontroll

Det är viktigt att bestämma kärlstatus i foten. Resultatet har stor betydelse för sårbehandling, sannolikheten för läkning och behovet av revaskularisering3,6,7 rekommendera: Palpering av pulserna i foten — palpering av pulsen i arteria dorsalis pedis och arteria tibialis posterior ska göras. Om pulserna inte är palpabla eller om artärsjukdom misstänks ska andra tester göras, såsom Dopplerundersökning av fotleden: ankel/arm-index (ABPI) ska bestämmas.

Fastställa om patienten har kärlsymtom, t.ex. claudicatio intermittens (dvs. smärta i vaderna vid gång) eller smärta i vila (konstant smärta i fötter och ben som förvärras av att ligga platt eller av värmen från sängkläderna. Vid oro för betydande perifer artärsjukdom bör kärlteamet konsulteras. Åtgärder bör vidtas för att hantera riskfaktorer för artärsjukdom hos patienter som misstänks ha dåligt blodflöde. Vissa faktorer är kända för att öka risken för artärsjukdom, t.ex. högt blodtryck och högt kolesterolvärde.
Dessa faktorer bör kontrolleras och behandling för att minimera riskfaktorer för artärsjukdom bör sättas in. IDF6,7 rekommenderar:
Övervakning av blodtryck, dyslipidemi (onormala lipidhalter i blodet), rökstopp och användning av trombocythämmande medel såsom acetylsalicylsyra.