Fuktbalans

Det är känt att en fuktig sårmiljö främjar sårläkning genom att stimulera granulation och debridering genom autolys.9 Men det gäller att hålla en god fuktbalans. Sårbädden får varken bli alltför torr eller alltför fuktig, eftersom båda typerna av obalans kan fördröja läkningsprocessen.

Valet av förband ska säkerställa en optimal sårläkningsmiljö. Exsudatet från kroniska sår, t.ex. diabetiska fotsår, innehåller enzymer som inverkar negativt på läkningsprocessen. För att bibehålla en fuktig sårmiljö och samtidigt skydda huden från maceration krävs vissa egenskaper hos förbandet.

Det måste kunna absorbera och hålla kvar sårsekretet, skydda omkringliggande hud, fungera effektivt vid användning på viktbärande områden som fotsulan, vara lätt att ta bort och vara kostnadseffektivt. Sårkontaktlager - för att lämna sårbädden så ostörd som möjligt.