Debridering

Debridering definieras som "borttagande av död eller kontaminerad vävnad i eller omkring ett sår tills omgivande frisk vävnad blottas".

Grunden till sårdebridering

  • Gör det möjligt att se hur stort ett sår är
  • Avlägsnar tryck (kallus) från sårkanterna
  • Närvaro av död vävnad/nekros fördröjer eller förhindrar läkning
  • Möjliggör dränering av exsudat
  • Möjliggör djupa bakterieprov med provpinne
  • Återställer ett kroniskt sår till ett akut sår
  • Död vävnad är ett perfekt medium för bakterietillväxt
  • När död vävnad har tagits bort finns det möjligheter för såret
    att läka