Diabetiska fotsår

Framgångsrik behandling med Safetac

By : Mölnlycke Health Care, september 5 2013Posted in: Diabetiska fotsår

Resultat från studier visar fördelar med att använda förband med Safetac vid behandling av diabetiska fotsår.

Flera olika förband med Safetac-teknologi utvärderades i ett antal fallstudier med sju patienter med diabetiska fotsår. Mepilex Lite, Mepilex Heel, Mepilex, Mepilex Border Lite, Mepitel, Mepilex Transfer och Mepilex Ag valdes utifrån de olika behandlingsbehoven för respektive sår. I vart och ett av fallen visades det att förband med Safetac klarade utmaningarna med dessa svårbehandlade sår och bidrog till läkningen.

Meuleneire, F. Management of diabetic foot ulcers using dressings with
Safetac: a review of case studies. Wounds UK 2008; 4, 4: 16-30.


Rojas, V., Villar, A.R., Benlloc, C., et al. Tratamiento de ulceras diabeticas
aposito antimicrobiano, absorbente y con tecnologia de suave silicona. Posterpresentation vid VII Simposio Nacional Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, Tarragona, Spanien, 2008. I en icke jämförande observationsstudie med bedömning av effekt och säkerhet av Mepilex Ag vid behandling av diabetiska fotsår och postoperativ behandling av osteomyelit i samband med diabetesfot visades det att det silverinnehållande förbandet var lättanvänt, formbart, flexibelt och lämpligt att applicera var som helst på foten. I vissa fall bidrog Mepilex Ag till tryckavlastning. Ett gynnsamt läkningssvar rapporterades för 10/12 sår (läkningen tog i genomsnitt 57,4 dagar).


Inga biverkningar rapporterades. Författarna diskuterade vikten av att välja ett förband som fungerar som adjuvans vid infektionsbehandlingen genom att bibehålla en fuktig sårmiljö, göra det möjligt att kontrollera exsudatet så att maceration av omgivande hud kan undvikas, tillåter gasutbyte, isolerar såret, är komfortabelt för patienten, minimerar smärta, är lätt att ta bort så att granulationsvävnad och omgivande hud inte skadas och är kostnadseffektivt. Författarna hävdar att Mepilex Ag enligt deras samlade erfarenhet uppfyller alla dessa krav.


Referens.
Quintana Marreto, Y., Aragion Sanchez, J. Experiencia de un aposito de
espuma absorbente con plata en el pie diabetico complicado. Metas
Enfermeria 2011;14:1,18-25

Referenser

Quintana Marreto, Y., Aragion Sanchez, J. Experiencia de un aposito de
espuma absorbente con plata en el pie diabetico complicado. Metas
Enfermeria 2011;14:1,18-25

Dela

Diabetesincidens, komplikationer, fotsår
Diabetesincidens, komplikationer, fotsår

Diabetes är en sjukdom som ständigt drabbar...

Årlig visuell inspektion och identifiering...

IDF (2005) och NICE (National Institute for Clinical Excellence)3 i Storbritannien...

Utbildning av diabetespatienter och...

Det finns begränsad evidens från randomiserade kontrollerade prövningar...

Rätt skor

Illasittande skor som gnider mot eller klämmer fötterna alltför mycket kan leda till sårbildning...

Snabb behandling av alla fotproblem

Snabb behandling av ett vårdteam specialiserade på behandling av olika...

Framgångsrik behandling av diabetiska...

Sårbehandling med undertryck (NPWT) har nyligen rekommenderats för behandling...