Diabetiska fotsår

Framgångsrik behandling av diabetiska fotsår med undertryck (NPWT)

By : Mölnlycke Health Care, september 5 2013Posted in: Diabetiska fotsår

Sårbehandling med undertryck (NPWT) har nyligen rekommenderats för behandling av vissa diabetiska fotsår.  NPWT är en icke-invasiv teknik som innebär att såret utsätts för undertryck (Morykwas and Argenta 1997).  Undertrycket läggs på via ett förband (gasväv eller skum) som placeras i såret. Därefter förseglas såret och förbandet ansluts till en specialpump.

De flesta kliniskt verksamma läkare blir övertygade om nyttan med undertrycksbehandling av fotsår när de ser hur dramatiskt sårets storlek, djup och blottade strukturer förändras. Nu finns en växande mängd data som ger stöd för de kliniska observationerna. 2005 publicerade Armstrong och Lavery en epokgörande studie.

I studien undersöktes vilken betydelse NPWT hade för 162 diabetespatienter med adekvat perfusion som hade genomgått en partiell fotamputation genom transmetatarsalnivån.  Patienterna randomiserades till NPWT eller rutinmässig fuktig sårläkning.

Såren behandlades till läkning eller till slutet av den 112 dagar långa aktiva sårläkningsperioden. Resultaten visade att såren läkte för signifikant fler patienter i NPWT-gruppen. Dessutom gick sårläkningen snabbare i NPWT-gruppen än i kontrollgruppen räknat både som tiden till fullständig slutning och som hastigheten för bildning av granulationsvävnad. Det fanns också en trend med färre amputationer i NPWT-gruppen.  Blume et al (2008) undersökte säkerhet och klinisk effekt av undertrycksbehandling av fotsår hos diabetespatienter jämfört med avancerad fuktig sårbehandling (AMWT).

Patienterna randomiserades till NPWT eller AMWT och fick standardavlastningsbehandling vid behov. Resultaten visade att en större andel av fotsåren läkte till fullständig slutning med NPWT än med AMWT.  Signifikant färre sekundära amputationer krävdes för NPWT-patienterna. Säkerhetsbedömningen visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna med avseende på behandlingsrelaterade komplikationer.

Dela

Diabetesincidens, komplikationer, fotsår
Diabetesincidens, komplikationer, fotsår

Diabetes är en sjukdom som ständigt drabbar...

Årlig visuell inspektion och identifiering...

IDF (2005) och NICE (National Institute for Clinical Excellence)3 i Storbritannien...

Utbildning av diabetespatienter och...

Det finns begränsad evidens från randomiserade kontrollerade prövningar...

Rätt skor

Illasittande skor som gnider mot eller klämmer fötterna alltför mycket kan leda till sårbildning...

Snabb behandling av alla fotproblem

Snabb behandling av ett vårdteam specialiserade på behandling av olika...

Framgångsrik behandling med Safetac

Resultat från studier visar fördelar med att använda förband med Safetac vid...