Diabetiska fotsår

Diabetesincidens, komplikationer, fotsår

By : Mölnlycke Health Care, september 5 2013Posted in: Diabetiska fotsår

Diabetes är en sjukdom som ständigt drabbar allt fler Enligt nya uppskattningar lider ca 285 miljoner människor i hela världen av diabetes, och antalet kommer att öka till förskräckande 439 miljoner till 2030 (Shaw et al, 2010).

Diabetiker löper risk för att att drabbas av ett antal komplikationer på grund av sin sjukdom. Diabetespatienter har högre incidens bland annat av hjärt-kärlsjukdom, såsom hjärtinfarkt och stroke, och av mikrovaskulära komplikationer, såsom retinopati som kan leda till blindhet och nefropati som kan leda till njursvikt. En av de mest dramatiska komplikationerna vid diabetes är amputation, och det har uppskattats att någon i världen får ett underben amputerat på grund av diabetes var 30:e sekund och att 85 procent av dessa amputationer föregås av ett fotsår (International Diabetes Federation (IDF) 2005). Ungefär 15 procent av alla diabetespatienter drabbas av fotsår under sin livstid (Bakker, 2005), och ju fler diabetiker, desto fler fotsår som kräver behandling.

Ett diabetiskt fotsår definieras som ett "fullhudssår under fotledsnivå hos en diabetespatient, oavsett

duration" (IDF, 2005). Fotsår utvecklas på grund av antingen neuropati eller perifer kärlsjukdom, antingen enbart eller i kombination, och leder till kategorisering som neuropatisk fot, ischemisk fot eller neuroischemisk fot. Den neuropatiska foten är normalt varm, har god perfusion och palpabel puls i foten. Icke-invasiva tester med 10 g monofilament eller 128 MHz stämgaffel visar sensorisk förlust. Sårbildning observeras oftast på fotsulan under en försummad kallus och vid höga plantartryck. Den ischemiska foten/såret är svalt och pulsen i foten känns inte vid palpering. Foten smärtar ofta. Såren finns vanligen på fotens sida, tåspetsarna eller i områdena runt hälens baksida. Den neuroischemiska foten uppvisar en kombination av de faktorer som beskrivs ovan.

IDS:s ståndpunkt är att prevention och behandling av fotproblem vid diabetes ska inkludera följande:
  • Årlig inspektion av fötterna
  • Identifiering av fötter i riskzonen
  • Utbildning av diabetespatienter och vårdpersonal
  • Lämpliga skor
  • Snabb behandling av alla fotproblem

 


Dela

Årlig visuell inspektion och identifiering...

IDF (2005) och NICE (National Institute for Clinical Excellence)3 i Storbritannien...

Utbildning av diabetespatienter och...

Det finns begränsad evidens från randomiserade kontrollerade prövningar...

Rätt skor

Illasittande skor som gnider mot eller klämmer fötterna alltför mycket kan leda till sårbildning...

Snabb behandling av alla fotproblem

Snabb behandling av ett vårdteam specialiserade på behandling av olika...

Framgångsrik behandling med Safetac

Resultat från studier visar fördelar med att använda förband med Safetac vid...

Framgångsrik behandling av diabetiska...

Sårbehandling med undertryck (NPWT) har nyligen rekommenderats för behandling...