Diabetiska fotsår

Årlig visuell inspektion och identifiering av fötter i riskzonen

By : Mölnlycke Health Care, september 5 2013Posted in: Diabetiska fotsår

IDF (2005) och NICE (National Institute for Clinical Excellence)3 i Storbritannien rekommenderar att alla som har diabetes ska låta göra en årlig visuell bedömning av sina fötter som ska innefatta patientens känselupplevelse (neuropati), blodflöde och andra riskfaktorer för sårbildning, t.ex. deformitet i foten eller områden med kallus (hård hud). Efter undersökning av foten kan varje patient placeras i en riskkategori som ska vägleda efterföljande behandling. Klicka här för ett exempel på en riskklassificeringsmodell.

Leese4 gjorde en utvärdering av riskstratifiering med en liknande modell som den ovan. De riskstratifierade 3526 patienter och fann att det var 83 gånger mer sannolikt med sårbildning i högriskgruppen och sex gånger mer sannolikt i medelriskgruppen, medan det glädjande nog var hela 99,6 % av lågriskpatienterna som INTE utvecklade fotsår.

Dela

Diabetesincidens, komplikationer, fotsår
Diabetesincidens, komplikationer, fotsår

Diabetes är en sjukdom som ständigt drabbar...

Utbildning av diabetespatienter och...

Det finns begränsad evidens från randomiserade kontrollerade prövningar...

Rätt skor

Illasittande skor som gnider mot eller klämmer fötterna alltför mycket kan leda till sårbildning...

Snabb behandling av alla fotproblem

Snabb behandling av ett vårdteam specialiserade på behandling av olika...

Framgångsrik behandling med Safetac

Resultat från studier visar fördelar med att använda förband med Safetac vid...

Framgångsrik behandling av diabetiska...

Sårbehandling med undertryck (NPWT) har nyligen rekommenderats för behandling...