Operation Smile

Operation Smile

Sedan 2004 har vi med stor glädje gett stöd åt Operation Smile (extern länk, öppnas iboy with his mother holding a picture of himself before surgery ett nytt fönster), en medicinsk hjälp-organisation som erbjuder säker och kostnadsfri korrigerande kirurgi
för barn med läpp- och gomspalt
över hela världen.

Troligen har du aldrig träffat ett barn med läpp-, käk- eller gomspalt. I de flesta utvecklade länder korrigeras missbildningen strax efter födelsen genom ett enkelt ingrepp som inte ger några andra följder än ett litet ärr.

I andra delar av världen ser det däremot helt annorlunda ut. Där kan läpp-, käk- och gomspalt vara ett svårt handikapp, både praktiskt och psykologiskt sett. Det kan vara svårt att andas, äta och prata, och barnen kan få olika sociala problem, bland annat utfrysning. I vissa fall kan problemen vara så svåra att föräldrarna överger sina barn.

Operation Smile bedriver verksamhet i över 60 länder och har för avsikt att ändra denna situation. Organisationen arbetar för att öka människors medvetenhet om läpp- och gomspalt och har sedan 1982 utfört hundratusentals kostnadsfria operationer på barn och ungdomar – och gett dem ett helt nytt liv.

Mölnlycke Health Care har skänkt nästan 1,4 miljoner par Biogel® kirurgihandskar till Operation Smile – och vår medverkan slutar inte där. Genom Mölnlycke Health Cares volontärprogram för Operation Smile kan våra medarbetare delta i organisationens uppdrag och bidra till att ge barn runt om i världen deras leenden, hopp och framtidsmöjligheter tillbaka.

2016 deltog två av våra medarbetare i ett uppdrag i Peru (länk_ http://www.molnlycke.com/news-media/molnlycke-news/operation-smile-peru/ )

Mer information om Mölnlycke Health Cares bidrag till Operation Smile under årens gång finns i denna infografik (1 MB pdf, öppnas i ett nytt fönster).

Kontakta oss

För att kontakta vårt huvudkontor eller andra lokala kontor, vänligen se företagets kontaktförteckning.

För produktreklamationer eller oönskad medicinsk händelse, vänligen ta kontakt via formuläret för reklamationer.

 


 

Mölnlycke Health Care AB
Box 130 80
402 52 Göteborg
Sverige

 

Besöksadress:
Gamlestadsvägen 3c

Telefon: 031-722 30 00

 


 

Kontakta oss