Karriär

Vårt erbjudande

Vi vill locka, behålla och utveckla anställda som kan spela en avgörande roll för företagets framtid. Därför erbjuder vi:

Internationella karriärmöjligheter i en mångsidig, mångkulturell organisation. Vi är en mångsidig, mångkulturell organisation och vi tycker att denna mångsidighet är en förutsättning för att man ska kunna förstå och uppfylla patienters och kunders behov. Därför är personer med olika särdrag, erfarenheter, och tankesätt viktiga för oss.

Många olika utbildningsprogram. Vi erbjuder ett antal olika utbildningar och kurser så att våra anställda kan utveckla sina kunskaper. Det handlar om allt från grundkurser för allmänna kunskaper till praktiska kurser för utveckling av specifika kompetenser. Dessutom erbjuder vi kurser för specifika ändamål, som t.ex. utbildningsprogram för produktlansering, eller kurser för specifika produkter eller behandlingar.

Ledarskap av högsta klass är en avgörande faktor för framgång i ett växande företag. För att bibehålla vår dynamik investerar vi i de medarbetare som har viljan och potentialen att erbjuda mer genom att utnyttja deras kunskaper och stödja dem via globala ledarskapsprogram och mentorprogram.

Respektfulla partnerskap med arbetsorganisationer. Vi uppmuntrar öppna diskussioner mellan företaget, våra medarbetare, våra företagsråd och fackföreningar världen över, så att vi kan skapa ömsesidig förståelse och ett ömsesidigt engagemang. Genom att föra denna dialog kan vi fokusera på ett arbetssätt där kunden alltid sätts i främsta rummet.

En hälsosam och säker arbetsplats. Som ett företag inom sjukvårdsbranschen är det extra viktigt för oss att erbjuda en hälsosam, säker och trivsam arbetsplats åt våra anställda.

Medarbetarengagemang. Vi genomför regelbundet enkätundersökningar om medarbetarengagemang för att ta reda på vad våra medarbetare tycker om sitt arbete, företaget och ledningen. Informationen som samlas in är extremt viktig för att vi ska kunna främja våra medarbetares utveckling och välmående.

Arbeta hos oss
Vi har lediga platser på många olika ställen och inom många yrkesområden. Dessa omfattar:

  • Forskning och utveckling
  • Försäljning och marknadsföring
  • Ekonomi och förvaltning
  • IT
  • Regelfrågor och kvalitetsfrågor
  • Tillverkning, leverans och logistik

Om du är passionerad, ivrig att lära dig och letar efter en arbetsgivare där integritet är av stor vikt, hör då av dig till oss. Registrera ditt CV idag.

Kontakta Oss

Postadress:
Mölnlycke Health Care AB
Box 130 80 402 52
Göteborg, Sverige

Besöksadress:
Gamlestadsvägen 3c 415 05 Göteborg

Leveransadress:
Byfogdegatan 1

Kontakta oss