Vätskande sår

Vätskande sår

De flesta sår vätskar i någon utsträckning. Såren delas in i svagt vätskande, medelvätskande eller kraftigt vätskande. Vissa typer av sår, såsom venösa bensår, är sår som är kraftigt vätskande.

Vätskande sår

Mepilex®Exudation Level: Medium

Mepilex är ett skumförband som lämpar sig för många olika sår som exempelvis...

Mepilex® AgExudation Level: Medium

Mepilex Ag är ett skumförband för måttligt vätskande kroniska eller akuta...

Mepilex® Border

Mepilex® Border är ett komplett skumförband med bevisad förmåga att minimera...

Mepilex® Border Ag

Mepilex® Border Ag är ett komplett antimikrobiellt skumförband avsett för...

Mepilex Border FlexExudation Level: High

An all-in-one foam dressing designed for challenging areas of the body....

Mepilex® Border Heel

Mepilex® Border Heel är ett komplett skumförband särskilt utformat för...

Mepilex® Border Lite

Mepilex® Border Lite är ett tunt komplett skumförband med Safetac®-yta...

Mepilex® Border Post-Op

Mepilex® Border Post-Op är ett komplett förband för postoperativt bruk...

Mepilex® Border SacrumExudation Level: High

Mepilex® Border Sacrum är ett allt-i-ett skumförband som minimerar smärta...

Mepilex® Border Sacrum Ag

Mepilex® Border Sacrum Ag är ett komplett antimikrobiellt skumförband avsett...

Mepilex® Lite

Mepilex® Lite är ett tunt skumförband för lätt vätskande akuta och kroniska...

Mepilex® TransferExudation Level: Medium

För att en fuktig sårmiljö ska kunna bevaras ser Mepilex Transfer till...

Mepilex® Transfer Ag

Det är kroppen själv som sköter sårläkningen, och ett förband kan antingen...

Mepitel®

Mepitel är ett skonsamt men ändå effektivt sårkontaktlager med den unika...

Mepitel® One

Mepitel One är ett skonsamt men ändå effektivt sårkontaktlager med den...

Mesorb®

Mesorb är ett mjukt högabsorberande förband som kan hålla kvar stora mängder...

Mextra® Superabsorbent

Mextra® Superabsorbents unika konstruktion i fyra lager (se bild) fungerar...