Produkter för svårläkta sår

Svårläkta sår

Ett svårtläkt kroniskt sår är ett sår som inte svarar på normal behandling och som hela tiden kräver mer avancerade behandlingar.

Produkter för svårläkta sår

Avance® Solo

Den lilla och lätta pumpen ökar patientens frihet och mobilitet. Den kombineras...

Avance® NPWT-system

Avance® NPWT-systemet är konstruerat för att ge vårdpersonal och patienter...