Suturerade sår

Suturerade sår

Suturer, eller stygn, är den vanligaste metoden för att behandla ett snitt eller ett sår. Andra metoder som kan användas är vidhäftande förband eller lim, Steri-Strips eller suturtejp.

Suturerade sår

Mepilex® Border

Mepilex® Border är ett komplett skumförband med bevisad förmåga att minimera...

Mepilex® Border Ag

Mepilex® Border Ag är ett komplett antimikrobiellt skumförband avsett för...

Mepilex® Border Lite

Mepilex® Border Lite är ett tunt komplett skumförband med Safetac®-yta...

Mepilex® Border Post-Op

Mepilex® Border Post-Op är ett komplett förband för postoperativt bruk...

Mepore®

Mepore® är världens första skonsamma, säkra och hållbara självhäftande...

Mepore® Film & Pad

Mepore Film & Pad är ett transparent filmförband som motverkar vätskeläckage,...

Mepore® Pro

Mepore® Pro är ett duschsäkert samt virus- och bakterietätt (mikrober större...