Stomi

Stomi

Stomi är en öppning, naturlig eller kirurgisk, som sammanfogar en del av en kavitet i kroppen till den yttre miljön. Kontinent stomi kan användas för urin och fekalier.

Stomi

Mesoft®Exudation Level: Medium

Mesoft® kompresser och torkdukar är kostnadseffektiva alternativ till traditionell...