Sårkavitet

Sårkavitet

Förband för behandling av kaviteter.

Sårkaviteten

Melgisorb®Exudation Level: Medium

Melgisorb® är ett mjukt och sterilt förband av kalcium-natrium-alginat...

Melgisorb® AgExudation Level: Medium

När infektionsrisken är stor är Melgisorb® Ag det rätta valet. Förbandet...