Infekterade/koloniserade sår

Infekterade/koloniserade sår

De kliniska tecknen och symptomen på en sårinfektion är smärta, erytem, ödem, värmekänsla och ökande mängd sårvätska och starkare lukt, samt att läkningen inte fortskrider normalt.

Infekterade/koloniserade sår

Melgisorb® AgExudation Level: Medium

När infektionsrisken är stor är Melgisorb® Ag det rätta valet. Förbandet...

Mepilex® AgExudation Level: Medium

Mepilex Ag är ett skumförband för måttligt vätskande kroniska eller akuta...

Mepilex® Border

Mepilex® Border är ett komplett skumförband med bevisad förmåga att minimera...

Mepilex® Border Ag

Mepilex® Border Ag är ett komplett antimikrobiellt skumförband avsett för...

Mepilex Border HeelExudation Level: High

Ett allt-i-ett skumförband för hälen. 5-lagers skumförband med med Safetac...

Mepilex® Heel AgExudation Level: Medium

Mepilex® Heel Ag formar sig efter hälen och förhindrar att sårsekretet...

Mepilex® Transfer Ag

Det är kroppen själv som sköter sårläkningen, och ett förband kan antingen...

Normlgel®

En fuktande gel som bidrar till att bevara en optimal läkningsmiljö.