Incisionsområden

Incisionsområden

Med incisionsområden avses slangar och drän, ortopediska instrument (Hoffman) samt centrala och perifera venkatetrar.

Incisionsområden

Mepilex®Exudation Level: Medium

Mepilex är ett skumförband som lämpar sig för många olika sår som exempelvis...

Mepilex® Lite

Mepilex® Lite är ett tunt skumförband för lätt vätskande akuta och kroniska...

Mepore® Film

Mepore® Film är lätt att använda även när man bär handskar tack vare den...

Mepore® Film & Pad

Mepore Film & Pad är ett transparent filmförband som motverkar vätskeläckage,...

Mepore® IV

Mepore IV är förstärkt för att kunna erbjuda kraftig och tillförlitlig...