Absorberande förband för kontinent stomi

Mestopore® och Mestopore® S

Mestopore s är ett självhäftande förband för kontinent stomi med Safetac®-teknologi

Safetac® -teknologin minskar smärta och vävnadsskada vid borttagning

Mestopore har en hudvänlig vattenbaserad lösningsmedelsfri häfta

Mestopore S och Mestopore har en superabsorberande absorptionsdyna

Mestopore och Mestopore S är självhäftande förband för kontinent stomi

Stomivävnaden skyddas från skador med ett icke vidhäftande ytskikt. Utsöndringen från stomin absorberas och kvarhålls av högabsorberande svällande fibrer. Den självhäftande kanten förhindrar läckage och är mycket skonsam för huden, även vid täta förbandsbyten. Materialet på ovansidan låter huden andas.


Produktbeskrivning

Mestopore består av ett laminat av polyuretanfilm och en viskos-nonwoven, täckt med en polyakrylathäfta. En superabsorberande absorptionsdyna är placerad i mitten av förbandet. Mestopore S består av ett laminat av polyuretanfilm och en viskos-nonwoven, täckt med en häfta av mjuk silikon. En superabsorberande absorptionsdyna är placerad i mitten av förbandet.

Dela