Stress fördröjer sårläkning

 

 

En sak vi har lärt oss från studier är att när stresshormonet kortisol utsöndras i blodet trycks immunförsvaret ned. Detta leder i sin tur till minskning av cytokiner (proteinmolekyler) som är viktiga för vävnadsreparationen, detta resulterar i fördröjd sårläkning.

  • De negativa fysiologiska effekterna som stress har på sårläkning är väl dokumenterade i ett flertal kliniska studier
  • Smärta och oro för smärta vid förbandsbyte har visat sig vara en betydande källa till stress hos patienter
  • Att eliminera de stresskällor som fördröjer sårläkningen är nödvändigt för att skapa bättre förutsättningar för normal vävnadsreparation

Referenser

 

Skapa bättre förutsättningar

 

Dela