Förutsättningar för sårläkning med Safetac

Safetac

 

 

 

Safetac är en unik vidhäftningsteknologi som minskar smärta, vävnadsskada och den stress som fördröjer sårläkningen. Endast Safetac har bevisats minska smärta, vävnadsskada och stress.

  • Mindre smärta vid förbandsbyte innebär mindre risk för stressreaktioner som har visat sig fördröja sårläkningen.
  • Ingen hudstrippning och fastnar inte i såret, skyddar under läkningsprocessen och gör mindre ont vid förbandsbytet.
  • Minskad risk för maceration – Safetac formar sig efter hudens ojämnheter och sluter sig kring sårkanterna. Detta förhindrar spridning av sårsekret som stör sårläkningen och som kan orsaka nya skador runt såret.

Referenser

Skapa förutsättningar för sårläkning med Mepitel One >

 

   
Dela