Skapa förutsättningar för sårläkning med Mepitel One

 

 

 

 

 

I över 20 år har Mepitel varit en favorit inom sårvården som har hjälpt patienter att känna mindre smärta under sårläkningen.
Mepitel One är ett uppgraderat sårkontaktlager med vidhäftning på en sida, vilket underlättar applicering. Den skonsamma vidhäftningen med Safetac minskar smärta och vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Den unika designen gör Mepitel One idealiskt att använda på egen hand eller tillsammans med sekundärförband.

  • Ostörd sårläkning. Mepitel One kan sitta kvar i upp till 14 dagar, endast sekundärförbandet behöver bytas. Detta låter såret läka i lugn och ro.
  • Transparent. Enkelt att inspektera såret utan att behöva avlägsna sårkontaktlagret.
  • Bibehållen kvalitet. Mepitel One fastnar inte i såret, torkar inte ut och lämnar inga rester.
  • Minskar risken för maceration som kan skada den omkringliggande huden.
  • Minskad risk för smärtrelaterad stress som bevisat fördröjer sårläkningen.
  • Används och testat på sjukhus och kliniker över hela världen.
  • Minskade kostnader. Användning av Mepitel One innebär färre förbandsbyten, vilket sparar både tid och kostnader.

Referenser

 

Skapa förutsättningar för en bättre sårläkning>

   

Dela