Mepitel One sparar kostnader

 

Förutom de uppenbara besparingar som färre omläggningar och bortkastade förband under applicering innebär, bidrar Mepitel One också till en minskad totalakostnad för sårvården. Det skapar ett mindre behov av dyr smärtlindring och mindre risk för bakslag i sårläkningen som kan förlänga behovet av fortlöpande vård.

  • Forskning visar ett starkt samband mellan smärta vid förbandsbyten och en högre totalkostnad för sårvård.
  • Den psykiska och fysiska effekten av smärtande sår kräver mer personaltid och medicinering. Smärtstillande och ångestdämpande medicinering är kostnader som bidrar väsentligt till den övergripande kostnaden för sårvård.
  • Jämfört med dessa kostnader är förbandskostnaderna låga. Att investera i förband med Safetac är ett sätt att minimera de faktiska kostnaderna av sårbehandlingen.

Referenser

Ostörd sårläkning>

   
Dela