Ostörd sårläkning

 

 

 

Hur läker vi? Ett förband kan inte läka ett sår. Det är kroppen som läker det. Förband kan störa och förstöra eller så kan de hjälpa till och stödja sårläkningen.

Hur läker vi? Alla mekanismer inom sårläkning är ännu inte är kända. För att komplicera det hela
ytterliggare inga sår kommer att vara, eller läka, exakt lika. Ett förband läker inte såret, det är kroppen som gör det, men ett bra förband kan ge kroppen rätt förutsättningar att läka. En sak är säker, ju mindre du stör själva läkningsprocessen, desto effektivare blir den.

  • Mikrobiell påverkan kan störa sårläkningen - infektioner kan påverka, även immunförsvar/cellåterbildning skiljer mellan olika patienter.
  • Miljöfaktorer kan bromsa eller stoppa sårläkningen - temperaturförändringar, hudstrippning av epitelialiserade celler eller huden runt sårområdet, maceration eller irritation på grund av ett olämpligt förband.
  • Mänskliga faktorer - stötar mot eller att riva i såret och andra oavsiktliga skador kan störa sårläkningen ... även kosten påverkar.

Referenser


Stress fördröjer läkning>

   
Dela