Avance® Film with Safetac® Technology

Undvik onödig smärta och vävnadsskada
Denna skonsamma självhäftande film är en del av Avance® NPWT-systemet och garanterar minsta möjliga smärta och erbjuder dessutom möjlighet till tidsbesparingar.

Enkel att applicera och arbeta med

Kan placeras om utan att vidhäftningen försämras – sparar både tid och förband

Avance® NPWT-systemet är mindre smärtsamt

Skyddar huden kring såret mot maceration1

Safetac®-ytan innebär mindre smärta och vävnadsskada vid förbandsbyten och minimerad risk för maceration och blåsor på huden kring såret

Bevisat mindre hudstrippning2, 3, 4

En studie gjordes nyligen för att jämföra Avance® Film med Safetac® Teknologi med två andra ledande filmförband för NPWT (B, C) och ett hydrokolloidförband (A) för att bedöma i vilken mån de orsakade hudstrippning. Förbanden applicerades på en infärgad hudyta på 22 friska deltagare och byttes fyra gånger under en tvåveckorsperiod. Förändringar i infärgningen mättes med en färgmätare varje gång förbanden togs bort för att bedöma hur mycket av överhudens hornlager (stratum corneum) som följde med. De hudområden som behandlats med Avance® Film med Safetac® Teknologi uppvisade minst färgförändringar, en indikation på att den drog med sig mindre hud än övriga produkter. Avance® Film med Safetac® Teknologi gav också färre hudreaktioner.

  1. Meaume S et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management 2003;49(9):44-51
  2. Dykes PJ et al. Effect of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care 2001;10(2):7-10
  3. Zillmer R et al. Biophysical effects of repetitive removal of adhesive dressings on periulcer skin. Journal of Wound Care 2006;5 vol 15
  4. Data on file
Dela

Relaterade produkter

Mepiseal<sup>&reg;</sup>
Mepiseal®

Att skapa och vidmakthålla en tät förslutning är vitalt för all sårbehandling...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border
Mepilex® Border

Mepilex® Border är ett komplett skumförband med bevisad förmåga att minimera...

Mepilex<sup>&reg;</sup>
Mepilex®

Mepilex är ett skumförband som lämpar sig för många olika sår som exempelvis...

Avance® slangskydd

Detta slangskydd ingår i Avance® NPWT-systemet och ger behållarslangen ett diskretare utseende.

Mepiseal®
Mepiseal®

Att skapa och vidmakthålla en tät förslutning är vitalt för all sårbehandling...

Avance® NPWT-system

Avance® NPWT-systemet är konstruerat för att ge vårdpersonal och patienter en bekvämare vardag....

Avance® Solo
Avance® Solo

Den lilla och lätta pumpen ökar patientens frihet och mobilitet. Den kombineras...