Skumförband - Mepilex XT

Formbart, absorberande skumförband för bättre kontroll av vätskande sårårvätska

Mepilex® XT är ett mjukt, formbart skumförband för behandling av flera olika vätskande sår i alla sårläkningsfaser, som till exempel ben- och fotsår, trycksår och traumatiska sår.  Med hjälp av unika kanaler för sårvätska, förändrar Mepilex XT vad ett skumförband kan göra.

Mepilex XT absoberar mer sårvätska snabbare än andra skumförband1,2

Förband med Safetac® teknologi minimerar risken för maceration7, 8

Mepilex XT absorberar både lätt- och trögflytande sårvätska3-6

Mepilex XT kan användas i alla sårläkningsfaser3

 

Mepilex XT - till vätskande sår i alla sårläkningfaser

NoImage

(mm:ss)

Sjukvårdspersonal har berättat att sår med trögflytande sårvätska har varit svåra att hantera och patienterna har upplevt detta som obehagligt. Fram till nu har skumförband inte kunnat hantera trögflytande sårvätska effektivt. Detta innebär att fördelarna med användning av skumförband har varit begränsade för de patienter som behövt dem allra mest.

Mepilex XT är utformat att kunna hantera många olika typer och sår3,4 i alla sårläkningsfaser, inkluderat sår med trögflytande sårvätska. Mepilex XT med Safetac ger ökad komfort och minimerar smärtan hos patienten vid förbandsbytet5,6. Nu kan patienten få en bra behandling genom hela sårläkningsprocessen.

Här kan du läsa en artikel ur tidskriften Sårmagasinet, med temat Bensår, där de rapporterar från en klinisk utvärdering av Mepilex XT.

Här kan du ladda ner produktblad.

Art nr      Storlek    Avd fp  Trp fp

211015      5 x 5        5            40 
211100    10 x 10      5            70
211200    10 x 20      5            45
211300    15 x 15      5            25
211400    20 x 20      5            20
211500    20 x 50      2            12

  1. SMTL TM-390 & TM-404 Fluid Handling Capacity & Free Swell Absorption Capacity report 20130123-006.
  2. SMTL TM-390 & TM-404 Fluid Handling Capacity & Free Swell Absorption Capacity report 20130729-001.
  3. Lantin, A., Diegel, C., Scheske, J., Schmitt, C., Bronner, A., Burkhardt, S. Use of a new foam dressing with soft silicone in German specialist wound care centres. E-poster presentation at European Wound Management Association conference, London, UK.
  4. SMTL TM-390 & TM-404 Fluid Handling Capacity & Free Swell Absorption Capacity report 20130123-006.
  5. Molnlycke Health Care data on file report 20130104-004.
  6. Molnlycke Health Care data on file report 20130515-001.
  7. Meaume, S., Van De Looverbosch, D., Heyman, H., Romanelli, M., Ciangherotti, A., Charpin, S. A study to compare a new self-adherent soft silicone dressing with a self-adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management 2003;49(9):44-51.
  8. Truchetet, F., Guibon, O., Meaume, S. Clinicians' rationale for using a sliver dressing: the French OMAg+E observational study. Journal of Wound Care 2012; 21(12): 620-625
Dela

Relaterade produkter

Tubifast™ with 2-Way Stretch ...
Tubifast™ with 2-Way Stretch ...

Mölnlycke HealthCares nya Tubifast™ 2-Way Stretch Technology® är världens...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Ag
Mepilex® Ag

Mepilex Ag är ett skumförband för måttligt vätskande kroniska eller akuta...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border
Mepilex® Border

Mepilex® Border är ett komplett skumförband med bevisad förmåga att minimera...

Lär dig mer

Så här används Mepilex XT

Rengör alltid såret innan applicering av Mepilex XT®. Förbandet ska överlappa...

Förebyggande och behandling av venösa bensår

Bensår är ett betydande hälsoproblem och ett stort problem för sjukvården...

Framgångsrik behandling

Riskbedömning kan användas för att identifiera patienter som löper hög...