Skumförband – Mepilex® Heel

Mjukt och formbart skumförband för sår på hälen

Mepilex® Heel är ett formbart skumförband avsett för hälar, och som vanligen används för trycksår. Mepilex Heel minimerar smärta och hudskador vid förbandsbyte.1, 2 Mepilex Heel är mjukt och formbart och är enkelt att applicera på hälen på ett bekvämt sätt.3, 4

Minimerar smärtan vid förbandsbyte1, 2

Minskar risken för maceration5, 6, 7

Effektiv hantering av sårsekret7, 8

Speciellt utformat för hälen

När ska Mepilex Heel användas?

NoImage

(mm:ss)

Mepilex Heel är ett absorberande hälförband avsett för många olika sorters måttligt till kraftigt vätskande sår. Oavsett om Mepilex Heel används på hälen eller fotknölarna absorberas sårsekretet ytterst effektivt vilket minskar risken för maceration. Tack vare Safetac®-teknologin minskar risken för skada på såret eller omgivande hud när Mepilex Heel ska avlägsnas. Safetac-ytan förhindrar också att Mepilex Heel fastnar i sårytan samtidigt som förbandet sitter skonsamt men ordentligt fast på den omkringliggande huden, vilket gör det enkelt att applicera ett ytterförband. Vid behov kan Mepilex Heel fixeras med Tubifast 2-way Stretch

Använd Mepilex Heel:

 

Mer information

Här kan du ladda ner produktblad.

Art nr     Storlek cm     Avd fp     Transp fp

388100   13 x 20           5               25
388300   15 x 22           5               30

  1. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008.
  2. Dykes PJ et al. Effect of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care, 2001.
  3. Data on file : PD-131052, PD-005010, PD-030039, PD-068363, PD-133408, PD-275474
  4. Young MJ, Robbie J Management of the diabetic foot: A guide to the assessment and management of diabetic foot ulcers, The Diabetic Foot, 2002 5(3)
  5. Wiberg A.B et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008.
  6. Meaume S. et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003.
  7. Feili F et al. Retention capacity. Poster presentation at the EWMA conference, Lisbon, Portugal 2008.
  8. External in vitro lab report : SMTL 20090625-002
  9. Upton D et al. The Impact of Atraumatic Vs Conventional Dressings on Pain and Stress in Patients with Chronic Wounds. Journal of Wound Care, 2012.
Dela

Relaterade produkter

Mepilex<sup>&reg;</sup>
Mepilex®

Mepilex är ett skumförband som lämpar sig för många olika sår som exempelvis...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Ag
Mepilex® Ag

Mepilex Ag är ett skumförband för måttligt vätskande kroniska eller akuta...

Tubifast™ with 2-Way Stretch ...
Tubifast™ with 2-Way Stretch ...

Mölnlycke HealthCares nya Tubifast™ 2-Way Stretch Technology® är världens...

Mer information

Så här används Mepilex Heel

Så här används Mepilex Heel Rengör alltid såret innan ett förband appliceras....

Prevention och behandling av diabetiska fotsår

Diabetes är en sjukdom som blir allt vanligare. År 2030 kan det vara hela...

Förebyggande och behandling av venösa bensår

Bensår är ett betydande hälsoproblem och ett stort problem för sjukvården...

Mepilex Border Heel
Mepilex Border Heel

Ett allt-i-ett skumförband för hälen. 5-lagers skumförband med med Safetac vilket...

Mepilex® Border Post-Op
Mepilex® Border Post-Op

Mepilex® Border Post-Op är ett komplett förband för postoperativt bruk...

Lyofoam® Max
Lyofoam® Max

Mjukt, formbart och bekvämt – Lyofoam® Max är avsett för behandling av...

Mepilex® Border Lite
Mepilex® Border Lite

Mepilex® Border Lite är ett tunt komplett skumförband med Safetac®-yta...

Mepilex Border Sacrum
Mepilex Border Sacrum

5-lagers skumförband för trycksårsprevention och behandling av sår i sakrum

Mepilex® Lite
Mepilex® Lite

Mepilex® Lite är ett tunt skumförband för lätt vätskande akuta och kroniska...

Mepilex®
Mepilex®

Mepilex är ett skumförband som lämpar sig för många olika sår som exempelvis...

Mepilex® Border
Mepilex® Border

Mepilex® Border är ett komplett skumförband med bevisad förmåga att minimera...

Mepilex XT
Mepilex XT

Mepilex® XT är ett mjukt, formbart skumförband för behandling av flera...

Mepilex Border Flex
Mepilex Border Flex

Ett allt-i-ett skumförband för att möta utmaningarna med sår. Safetac®-teknologi...