Postoperativt skumförband – Mepilex® Border Post-Op

Det flexibla kompletta postoperativa förbandet

Mepilex® Border Post-Op är ett komplett förband för postoperativt bruk som effektivt absorberar och håller kvar blod och andra operationsvätskor. Det är avsett för användning på akuta sår, såsom kirurgiska sår, skärsår och skrubbsår. Det är optimerat för postoperativ användning och blodabsorption. Safetac®-ytan gör att förbandet kan bytas utan att såret eller den omgivande huden kommer till skada.3

Minimerar uppkomsten av blåsor1

Utmärkt sårsekrethantering optimerad för postoperativa sår2

Minimerar smärta och vävnadsskada i samband med förbandsbyte3

Ytterst flexibel dyna som främjar mobilisering av patienten4

Så här används Mepilex® Border Post-Op

NoImage

(mm:ss)

Mepilex Border Post-Op är avsedd för vätskande sår. Det är avsett för användning på akuta sår, såsom kirurgiska sår, skärsår och skrubbsår. Det är optimerat för postoperativ användning och blodabsorption. Den flexibla konstruktionen gör förbandet mycket smidigt och perfekt lämpat för användning på leder som exempelvis höfter och knän4.
Appliceringsguide - Så här används Mepilex Border Post-Op

Varje enskild förbandsstorlek har optimerats baserat på behovet av absorptionsförmåga, flexibilitet och vidhäftning. Förband i storleken 20 cm och uppåt har en absorberande dyna för kraftigt vätskande sår, medan de mindre förbanden har en dyna för måttligt till kraftigt vätskande sår.

Bytesfrekvens
Mepilex Border Post-Op kan lämnas på såret i flera dagar beroende på sårets och den omkringliggande hudens tillstånd, eller enligt gängse kliniska rutiner.

 Mer information

Här kan du ladda ner produktblad.

Art nr       Storlek         Avd fp      Trp fp

495100    6 x 8              10              80
496200    9 x 10            10              70
496300   10 x 15           10             100
496400   10 x 20           10             120
496450   10 x 25           10              60
496600   10 x 30           10              40
496650   10 x 35           10              55

  1. Johansson C. et al. An assessment of a self-adherent, soft silicone dressing in post operative wound care following hip and knee arthroplasty. Poster presentation at EWMA, Brussels, Belgium 2012.
  2. Fluid handling capacity. Mölnlycke Health Care Lab. report 20121101-002. Downloadable from www.molnlycke.com
  3. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008.
  4. Tensile force. Mölnlycke Health Care Lab. report 20121019-004. Downloadable from www.molnlycke.com
  5. Meaume S. et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with aself adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003.
  6. Feili F et al. Retention capacity. Poster presentation at the EWMA conference, Lisbon, Portugal 2008.
  7. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008.
Dela

Relaterade produkter

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border
Mepilex® Border

Mepilex® Border är ett komplett skumförband med bevisad förmåga att minimera...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border Lite
Mepilex® Border Lite

Mepilex® Border Lite är ett tunt komplett skumförband med Safetac®-yta...

Mer information

Hur man använder Mepilex Border Post-Op

Rengör alltid sårområdet enligt gällande kliniska rutiner. Säkerställ att...

Prevention av postoperativ blåsbildning

Prevention av postoperativ blåsbildning är ett mångfasetterat område,...

Mepilex Border Heel
Mepilex Border Heel

Ett allt-i-ett skumförband för hälen. 5-lagers skumförband med med Safetac vilket...

Mepilex® Heel
Mepilex® Heel

Mepilex® Heel är ett formbart skumförband avsett för hälar, och som vanligen...

Lyofoam® Max
Lyofoam® Max

Mjukt, formbart och bekvämt – Lyofoam® Max är avsett för behandling av...

Mepilex® Border Lite
Mepilex® Border Lite

Mepilex® Border Lite är ett tunt komplett skumförband med Safetac®-yta...

Mepilex Border Sacrum
Mepilex Border Sacrum

5-lagers skumförband för trycksårsprevention och behandling av sår i sakrum

Mepilex® Lite
Mepilex® Lite

Mepilex® Lite är ett tunt skumförband för lätt vätskande akuta och kroniska...

Mepilex®
Mepilex®

Mepilex är ett skumförband som lämpar sig för många olika sår som exempelvis...

Mepilex® Border
Mepilex® Border

Mepilex® Border är ett komplett skumförband med bevisad förmåga att minimera...

Mepilex XT
Mepilex XT

Mepilex® XT är ett mjukt, formbart skumförband för behandling av flera...

Mepilex Border Flex
Mepilex Border Flex

Ett allt-i-ett skumförband för att möta utmaningarna med sår. Safetac®-teknologi...