SKUMFÖRBAND – MEPILEX® BORDER HEEL

Det kompletta skumförbandet format för att passa hälen

Mepilex® Border Heel är ett komplett skumförband särskilt utformat för att passa hälen. Dess unika absorberande skumstruktur i fem lager med Safetac®-teknologi absorberar och håller kvar sårsekretet4,6 och bevarar en fuktig sårmiljö.1 Detta gör Mepilex Border Heel till det perfekta förbandet för att förebygga hudskador och behandla vätskande sår, exempelvis trycksår, diabetiska fotsår, hälsår, traumasår och vid sekundär sårläkning.

Skonsamt mot såret och omgivande hud vid förbandsbyte1 – kort sagt ostörd läkning.

Förbandsbyten blir mindre smärtsamma för patienterna2 – och ju mindre påfrestningar för patienterna3, desto enklare blir vården

Utmärkt vätskehantering4 ger minskad risk för läckage och maceration5

Bevarar en fuktig miljö – den optimala omgivningen för sårläkning

NoImage

(mm:ss)

Skräddarsytt för hälen

Mepilex Border Heel har utvecklats speciellt för sår på hälen. Förbandet har en unik uppbyggnad i fem lager samt Safetac®-teknologi, och formen är noga utvald för att erbjuda optimal passform för hälen. Hälsår är ofta svåra att lägga om, och ibland blir det nödvändigt att klippa till egna förband. Mepilex Border Heel är den perfekta specialanpassade lösningen. Förbandets goda formbarhet och vidhäftningsförmåga gör att patienten kan röra sig mycket mer obehindrat samtidigt som omläggningen går snabbare eftersom man inte behöver skapa egna lösningar.

Safetac®-teknologi

Safetac är den självhäftande ytan på förbandet som skonsamt fäster mot huden utan att fastna i de fuktiga ytorna. Den förhindrar skador på såret och den omgivande huden genom att försluta sårkanterna så att sårsekret inte kan tränga ut.5 Detta skyddar den nybildade vävnaden och främjar den naturliga läkeprocessen, något som är fördelaktigt för både patienter och vårdinrättningar. Skador och smärta kan minimeras1, 2 och läkningsprocessen optimeras, vilket i sin tur leder till lägre kostnader.7, 8

 

Mer information

Här lan du ladda ner produktblad.

Art nr     Storlek cm    Avd fp     Transp fp

283250   18,5 x 24 cm    5           40

1. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005.
2. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008.
3. Upton D. et al. The Impact of Atraumatic Vs Conventional Dressings on Pain and Stress in Patients with Chronic Wounds. Journal of Wound Care, 2012.
4. Fluid handling capacity Mepilex Border in vitro test. SMTL lab report SMTL 10/3299/1.
5. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008.
6. Feili F et al. Retention capacity. Poster presentation at the EWMA conference, Lisbon, Portugal 2008.
7. Butcher M et al. Quantifying the financial impact of pain at dressing change. Psychological impact of pain in patients with wounds. Wounds UK 2011.
8. Upton D. et al. Pain and stress as contributors to delayed wound healing. Wound Practice and Research, 2010.
Dela

Relaterade produkter

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border
Mepilex® Border

Mepilex® Border är ett komplett skumförband med bevisad förmåga att minimera...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border Sacrum
Mepilex® Border Sacrum

Mepilex® Border Sacrum är ett allt-i-ett skumförband som minimerar smärta...

Mer information

How Mepilex Border helps in pressure ulcer...

Video showing how Mepilex Border helps in pressure ulcer prevention by...

Prevention och behandling av trycksår

Sjukhusförvärvade trycksår är vanligt förekommande och blir ofta en onödigt...

A multinational survey of the assessment...

The aim of this study was to compare dressings with Safetac with dressings...

Mepilex® Border Post-Op
Mepilex® Border Post-Op

Mepilex® Border Post-Op är ett komplett förband för postoperativt bruk som effektivt...

Mepilex® Heel
Mepilex® Heel

Mepilex® Heel är ett formbart skumförband avsett för hälar, och som vanligen...

Lyofoam® Max
Lyofoam® Max

Mjukt, formbart och bekvämt – Lyofoam® Max är avsett för behandling av...

Mepilex® Border Lite
Mepilex® Border Lite

Mepilex® Border Lite är ett tunt komplett skumförband med Safetac®-yta...

Mepilex® Border Sacrum
Mepilex® Border Sacrum

Mepilex® Border Sacrum är ett allt-i-ett skumförband som minimerar smärta...

Mepilex® Lite
Mepilex® Lite

Mepilex® Lite är ett tunt skumförband för lätt vätskande akuta och kroniska...

Mepilex®
Mepilex®

Mepilex är ett skumförband som lämpar sig för många olika sår som exempelvis...

Mepilex® Border
Mepilex® Border

Mepilex® Border är ett komplett skumförband med bevisad förmåga att minimera...

Mepilex XT
Mepilex XT

Mepilex® XT är ett mjukt, formbart skumförband för behandling av flera...