Sårkontaktlager – Mepitel®

Det ursprungliga sårkontaktlagret

Mepitel är ett skonsamt men ändå effektivt sårkontaktlager med den unika Safetac®-ytan. Ytans öppna nätstruktur möjliggör effektiv transport av sårsekret till ett ytterförband och förenklar dessutom lokala behandlingar.

Det är kliniskt bevisat1 att Mepitel läker skållskador snabbare, mindre smärtsamt och till lägre kostnad jämfört med silversulfadiazin.

Sårkontaktlagret är transparent, vilket gör att du direkt kan bedöma sårläkningsprocessen utan att avlägsna kontaktlagret.

Lämnar inga rester efter sig och behåller sina goda egenskaper länge

Verkligt ostörd sårläkning – kan sitta kvar i upp till 14 dagar2

Kan på ett kostnadseffektivt sätt användas för ett stort antal indikationer3, 10-12

Safetac-yta för minimala vävnadsskador3-7, påfrestningar8 och smärta9

När och hur Mepitel ska användas

NoImage

(mm:ss)

Mepitel med Safetac-yta skyddar både sår och hud. Kontaktytan ser till att ytterförbandet inte kan fastna i såret, vilket minimerar skador och smärta vid förbandsbyte. Mepitel är avsett och kliniskt prövat för många olika typer av sår, exempelvis hudflikar, skrubbsår, operationssår, andra gradens brännskador, blåsor, skärsår, del- eller fullhudstransplantationer, diabetiska sår, venösa och arteriella sår. Används tillsammans med t.ex. Mesorb®, eller vid kraftigt vätskande sår med Mextra® Superabsorbent och Tubifast®-fixering.

14 dagars kostnadseffektiv och ostörd läkning
Mepitel kan sitta kvar i upp till 14 dagar för att undvika påfrestningar på såret och den nyläkta vävnaden. Det sitter kvar ordentligt och torkar inte ut, vilket annars kan orsaka skador och smärta. Såret kan kontrolleras när som helst tack vare att Mepitel är transparent. Mepitel främjar ostörd sårläkning, men är samtidigt en kostnadseffektiv behandling.

Sparar pengar åt dig13

Behandlingskostnaderna i 13 länder analyserades för ett urval indikationer. Resultaten visade att Mepitel-förbanden innebar kostnadsbesparingar inom områden som traumasår, brännskador, hudtransplantationer, hudflikar och handkirurgi, även på låginkomstmarknader.

 

Klicka här för att läsa mer

Här kan du ladda ner produktblad.

 

 1. Gotschall C.S. et al. Prospective, randomized study if the efficacy of Mepitel on children with partial-thickness scalds. Journal of Burn Care & Rehabilitation, 1998.
 2. Barrett S; British Journal of Nursing, 2012; 21 (21): 1271-1277.
 3. Dykes P.J. et al. Effect of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care, 2001.
 4. Waring P. et al. An evaluation of the skin stripping of wound dressing adhesives. Journal of Wound Care, 2011.
 5. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005.
 6. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008.
 7. Meaume S. et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003.
 8. Upton D. et al. The Impact of Atraumatic Vs Conventional Dressings on Pain and Stress in Patients with Chronic Wounds. Submitted and approved for publication, Journal of Wound Care, 2012.
 9. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings.  Wounds UK, 2008.
 10. Burgmann P et al. Burns 1998; 24(7):609-12.
 11. Dahlstrom KK. Scand J Plast Reconstr Hand Surg 1995:29(4): 325-7.
 12. Patton et al, An open, prospective randomized pilot investigation evaluating pain with the use of a soft silicone wound contact layer, Mepitel® One, vs. Bridal Veil and staples used on split thickness skin grafts as a primary dressing, Journal of Burns and Research, (Nov) 2013.
 13. Mills G H, MERCS, Oral presentation, EWMA, 2011.

 

Art nr    Storlek cm    Avd fp    Transp fp

290510   5 x 7.5         10             50
290710   7.5 x 10       10             40
291010   10 x 18        10             70
292005   20 x 30         5              30

Dela

Relaterade produkter

Tubifast™ with 2-Way Stretch ...
Tubifast™ with 2-Way Stretch ...

Mölnlycke HealthCares nya Tubifast™ 2-Way Stretch Technology® är världens...

Mextra<sup>&reg;</sup> Superabsorbent
Mextra® Superabsorbent

Mextra® Superabsorbents unika konstruktion i fyra lager (se bild) fungerar...

Mesorb<sup>&reg;</sup>
Mesorb®

Mesorb är ett mjukt högabsorberande förband som kan hålla kvar stora mängder...

Mer information

Så här används Mepitel

Så här används Mepitel Rengör alltid såret innan ett förband appliceras....

Mepitel® One
Mepitel® One

Mepitel One är ett skonsamt men ändå effektivt sårkontaktlager med den unika Safetac® -ytan. Den öppna perforerade strukturen...

Mepilex® Transfer
Mepilex® Transfer

För att en fuktig sårmiljö ska kunna bevaras ser Mepilex Transfer till att vätskan transporteras uppåt till ett ytterförband....