Mepitel® Film – filmförband

Mepitel® Film – skonsamt, transparent filmförband som andas och skyddar huden

Mepitel Film är avsett för många olika typer av ytliga sår. Filmen kan användas separat eller i kombination med andra produkter. Tack vare den skonsamma Safetac® vidhäftningen kan Mepitel Film minimera smärta och skador såväl före som under och efter förbandsbyte.1, 2, 3, 4, 5, 6

Begränsar risken för skada på nybildad vävnad

Försluter sårkanterna och minskar risken för maceration3, 4

Transparent för enkla kontroller. Appliceringssystemet är särskilt utformat för att vara lättanvänt.

Formar sig väl efter kroppens kontur

Så här fungerar Mepitel Film

NoImage

(mm:ss)

Mepitel Film gör det möjligt att på ett flexibelt och transparent sätt täcka över och skydda hud eller sår mot mikrobiell kontaminering, vätskeläckage och annan extern kontaminering, samtidigt som filmen är mycket lätt att anpassa efter orgelbundenheter och kroppens konturer.

Mepitel Film bevarar en fuktig miljö samtidigt som dess ångpermeabilitet medger att överskottsfukt kan ledas bort från huden. Mepitel Filmfäster omedelbart vid första kontakten och det finns alltså inget behov av att lägga an extra tryck för att uppnå god vidhäftning.


Mepitel Film får inte användas som primär fixering för dropp, kanyler, portar, andra infusionsanordningar och/eller livsuppehållande utrustning.

 

Användningsområde

Mepitel Film är avsett för en mängd olika typer av ytliga sår, exempelvis trycksår kategori 1 och 2, ytliga hudskador och brännskador. Mepitel Film skyddar ömtålig och känslig hud. Mepitel Film kan även användas för att täcka över och skydda öppna operationssår, exempelvis i buken, eller som ytterförband för att fixera innerförband och i kombination med geler och salvor. Fixeringstejp och annan utrustning kan fästas ovanpå Mepitel Film, som därmed kan användas för att skydda huden mot fixeringstejpen.

 

Mer information

Här kan du ladda ner produktblad.

Art nr     Storlek cm     Avd fp    Transp fp

296170    6 x 7             10            50
296270   10 x 12          10            70
296470   10 x 25          10            50
296670   15 x 20          10            70

1. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008.
2. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK 2005.
3. Meaume S et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer Ostomy Wound Management 2003.
4. Wiberg AB et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster publication.WUWHS congress, Canada 2008.
5. Dykes PJ et al. Effect of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care 2001.
6. Waring M. et al. An evaluation of the skin stripping of wound dressing adhesives. Journal of Wound Care, 2011.
Dela

Relaterade produkter

Mepilex<sup>&reg;</sup>
Mepilex®

Mepilex är ett skumförband som lämpar sig för många olika sår som exempelvis...

Mextra<sup>&reg;</sup> Superabsorbent
Mextra® Superabsorbent

Mextra® Superabsorbents unika konstruktion i fyra lager (se bild) fungerar...

Mesorb<sup>&reg;</sup>
Mesorb®

Mesorb är ett mjukt högabsorberande förband som kan hålla kvar stora mängder...

Alldress®
Alldress®

Alldress är ett komplett självhäftande absorberande förband avsett för många...

Mepore® Film Roll
Mepore® Film Roll

Mepore® Film Roll är perfekt för enkel och säker fixering av förband, slangar...

Mepore® Pro
Mepore® Pro

Mepore® Pro är ett duschsäkert samt virus- och bakterietätt (mikrober större...

Mepore® IV
Mepore® IV

Mepore IV är förstärkt för att kunna erbjuda kraftig och tillförlitlig...

Mepore® Film & Pad
Mepore® Film &amp; Pad

Mepore Film & Pad är ett transparent filmförband som motverkar vätskeläckage,...

Mepore® Film
Mepore® Film

Mepore® Film är lätt att använda även när man bär handskar tack vare den...