Antimikrobiella förband – Mepilex® Transfer Ag

Världens första antimikrobiella sårkontaktlager med Safetac®yta minskar smärtan vid förbandsbyten

Det är kroppen själv som sköter sårläkningen, och ett förband kan antingen störa eller stödja denna process. Mepilex® Transfer Ag med Safetac®är ett förband som erbjuder många fördelar. Det är avsett för allt från svagt till kraftigt vätskande sår och har utvecklats med patientens bästa i fokus. Det är kliniskt bevisat att Safetac minimerar stress och smärta hos patienten. Mepilex Transfer Ag transporterar effektivt sårsekret till ett andra lager i förbandet samtidigt som mikrobiell tillväxt förhindras. Detta innebär ostörd sårläkning, helt enkelt.

Safetac-teknologi för minsta möjliga vävnadstrauma1–6, stress7 och smärta8 för patienten

Ett förband som formar sig efter områden som är svåra att lägga om

Effektiv förflyttning av sårsekret till ett andra förbandslager med oavbruten antimikrobiell effekt9

Inaktiverar ett brett spektrum mikroorganismer9

Snabb antimikrobiell effekt inom bara 30 minuter9

Oavbruten antimikrobiell effekt i upp till 14 dagar9

När ska Mepilex Transfer Ag användas?

NoImage

(mm:ss)

Sårkontaktlagret Mepilex Transfer Ag erbjuder ett optimalt förband som kan anpassas till aktuell sårtyp och utsöndringsnivå. Eftersom alla sår är olika finns det i en mängd olika storlekar som enkelt kan klippas till så att de passar sårets form och storlek. Kombinera Mepilex Transfer Ag med ett passande ytterförband som lämpar sig för mängden sårsekret. Låt Mepilex Transfer Ag överlappa omkringliggande hud ordentligt. Detta gäller även för det andra lagret som täcker Mepilex Transfer Ag. Fixera med exempelvis Tubifast. Mepilex Transfer Ag kan lämnas kvar på plats medan ytterförbandet byts. Mepilex Transfer Ag absorberar och transporterar effektivt sårsekretet till ytterförbandet samtidigt som påfrestningarna på såret och omgivande hud minimeras. Dessutom utsätts patienten för minsta möjliga smärta under förbandsbytena.

Bytesfrekvens

Mepilex Transfer Ag kan lämnas på såret i upp till 14 dagar beroende på patientens, sårets och den omkringliggande hudens tillstånd eller gällande klinisk praxis. Förbandet är avsett för korttidsbruk i upp till fyra veckor. Vid fortsatt användning rekommenderas en klinisk undersökning av läkare.
 

Var kan Mepilex Transfer Ag användas?

Mepilex Transfer Ag är avsett för lätt till kraftigt vätskande sår, inklusive svårbandagerade områden med behov av antimikrobiell behandling såsom traumasår, delhudsbrännskador, fot- och bensår, trycksår, operationssår (tagställen) och maligna sår.
 

Mer information

Här kan du ladda ner produktblad.

Art. nr.      Storlek         Avd. fp.     Trp. fp

394000      7,5 x 8,5        10             70
394100      10 x 12,5        5              50
394700      12,5 x 12,5     5              50
394800      15 x 20          10             50
394500      20 x 50           2              12

1. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005.
2. Waring P.et al. An evaluation of the skin stripping of wound dressing adhesives. Journal of Wound Care, 2011.
3. Dykes P.J.et al. Effect of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care, 2001.
4. Meaume S.et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003.
5. Feili F. et al. Retention capacity. Poster presentation at the EWMA conference, Lisbon, Portugal, 2008.
6. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008.
7. Upton D. et al. The Impact of Atraumatic Vs Conventional Dressings on Pain and Stress in Patients with Chronic Wounds. Submitted and approved for publication. Journal of Wound Care, 2012.
8. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008.
9. Posters presented at CAWC, CA, 2013.

Dela

Rekommenderade produkter

Gauze™
Gauze™

Gasvävskompresser och torkar levereras i olika storlekar och förpackningar....

Mepilex<sup>&reg;</sup> Ag
Mepilex® Ag

Mepilex Ag är ett skumförband för måttligt vätskande kroniska eller akuta...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border Ag
Mepilex® Border Ag

Mepilex® Border Ag är ett komplett antimikrobiellt skumförband avsett för...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Transfer
Mepilex® Transfer

För att en fuktig sårmiljö ska kunna bevaras ser Mepilex Transfer till...

Mepitel<sup>&reg;</sup>
Mepitel®

Mepitel är ett skonsamt men ändå effektivt sårkontaktlager med den unika...

Mepitel<sup>&reg;</sup> One
Mepitel® One

Mepitel One är ett skonsamt men ändå effektivt sårkontaktlager med den...

Mesorb<sup>&reg;</sup>
Mesorb®

Mesorb är ett mjukt högabsorberande förband som kan hålla kvar stora mängder...

Mextra<sup>&reg;</sup> Superabsorbent
Mextra® Superabsorbent

Mextra® Superabsorbents unika konstruktion i fyra lager (se bild) fungerar...

Mer information

How to use Mepilex Transfer Ag

Always clean the wound prior to applying a dressing. The dressing should...

Mepilex® Border Sacrum Ag
Mepilex® Border Sacrum Ag

Mepilex® Border Sacrum Ag är ett komplett antimikrobiellt...

Mepilex® Heel Ag
Mepilex® Heel Ag

Mepilex® Heel Ag formar sig efter hälen och förhindrar att sårsekretet...

Mepilex® Ag
Mepilex® Ag

Mepilex Ag är ett skumförband för måttligt vätskande kroniska eller akuta...

Melgisorb® Ag
Melgisorb® Ag

När infektionsrisken är stor är Melgisorb® Ag det rätta valet. Förbandet...

Mepilex® Border Ag
Mepilex® Border Ag

Mepilex® Border Ag är ett komplett antimikrobiellt skumförband avsett för...