Antimikrobiella förband – Mepilex® Border Sacrum Ag

Ett komplett skumförband för trycksår och andra kroniska och akuta sår där antimikrobiell behandling är indikerad

Mepilex® Border Sacrum Ag är ett komplett antimikrobiellt skumförband avsett för måttligt till kraftigt vätskande trycksår i sakrum eller andra sår i detta område, exempelvis kirurgiska sår efter excision av pilonidalcystor där antimikrobiell behandling är indikerad. Man har nyligen nått ett internationellt samförstånd om att antimikrobiell behandling är indikerad för att bidra till att reducera biobelastningen i infekterade sår och fungera som en antimikrobiell barriär i sår med hög risk för infektion eller förnyad infektion.1 Infekterade sår är smärtsamma och måste behandlas på absolut bästa sätt. Mepilex Border Sacrum Ag är ett förband med Safetac® yta som bevisligen kan minimera smärta och hudskador vid förbandsbyte.2, 3 Mepilex Border Sacrum Ag har en antimikrobiell effekt tack vare att det innehåller en silverförening.

Safetacytan minimerar smärtan vid förbandsbyte2

Snabb och ihållande antimikrobiell effekt4

Utmärkt retentionsförmåga och effektiv hantering av sårsekret5

Ett komplett skumförband för trycksår och andra sår i sakrum.

NoImage

(mm:ss)

När ska Mepilex Border Sacrum Ag användas?

Mepilex® Border Sacrum Ag är ett komplett antimikrobiellt skumförband avsett att användas vid en mängd olika typer av måttligt till kraftigt vätskande sår som uppvisar kliniska tecken på infektion eller hög infektionsrisk, exempelvis vid trycksår, men även vid traumasår och sekundär sårläkning. Det mjuka formbara skumförbandet bevarar en fuktig sårmiljö som etablerar optimala läkningsförhållanden för såret. Safetac® ytan förseglar sårkanterna och minimerar därmed risken för maceration6.

Eftersom smärta är ett typiskt kliniskt tecken på infektion är de flesta infekterade sår också smärtsamma. Att i onödan orsaka patienterna ytterligare lidande är påfrestande och dessutom svårmotiverat. Mepilex Border Sacrum Ag är ett förband med Safetac®-yta som reducerar patientens smärta både vid omläggning och förflyttning av förband. Mepilex Border Sacrum Ag innehåller silversulfat, och den antimikrobiella verkan hos denna silverbaserade teknologi bidrar till att biobelastningen reduceras redan efter 30 minuter. 99,9 % av ett brett spektrum bakterier dödas med kvarhållen effekt i förbandet upp till 7 dagar. .4

Använd Mepilex Border Sacrum Ag:

  • För att främja läkning av trycksår i sakrum med hjälp av ett anatomiskt förband med god passform
  • När antimikrobiell behandling är indikerad för att bidra till att reducera biobelastningen i infekterade sår sakrumregionen
  • När antimikrobiell behandling indikeras för att agera som antimikrobiell barriär vid sår i sakrum med hög risk för infektion eller förnyad infektion1
  • För att erhålla en snabb (efter 30 minuter) och ihållande (7 dagar) effektiv antimikrobiell behandling4, 7
  • För att kombinera antimikrobiell behandling med mindre smärtsam och stressande patienvård1, 8

 

Mer information

Här kan du ladda ner produktblad.

Art nr      Storlek cm    Sårdyna cm2    Avd fp    Transp fp

382000   18 x 18          120                  5               40
382200   20 x 20          162                  5               40
382400   23 x 23          239                  5               25

  1. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008.
  2. Meaume S et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management 2003.
  3. External lab report: NAMSA 09C 29253 01/09C 29253 02.
Dela

Relaterade produkter

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border Ag
Mepilex® Border Ag

Mepilex® Border Ag är ett komplett antimikrobiellt skumförband avsett för...

Mepilex Border Sacrum
Mepilex Border Sacrum

5-lagers skumförband för trycksårsprevention och behandling av sår i sakrum

Mepilex<sup>&reg;</sup> Ag
Mepilex® Ag

Mepilex Ag är ett skumförband för måttligt vätskande kroniska eller akuta...

Mer information

Så här används Mepilex Border Sacrum Ag

Så här används Mepilex Border Sacrum Ag Rengör alltid såret innan ett förband...

Prevention och behandling av trycksår

Sjukhusförvärvade trycksår är vanligt förekommande och blir ofta en onödigt...

Mepilex® Transfer Ag
Mepilex® Transfer Ag

Det är kroppen själv som sköter sårläkningen, och ett förband kan antingen störa...

Mepilex® Heel Ag
Mepilex® Heel Ag

Mepilex® Heel Ag formar sig efter hälen och förhindrar att sårsekretet...

Mepilex® Ag
Mepilex® Ag

Mepilex Ag är ett skumförband för måttligt vätskande kroniska eller akuta...

Melgisorb® Ag
Melgisorb® Ag

När infektionsrisken är stor är Melgisorb® Ag det rätta valet. Förbandet...

Mepilex® Border Ag
Mepilex® Border Ag

Mepilex® Border Ag är ett komplett antimikrobiellt skumförband avsett för...