Geler – Normlgel®

Normlgel®

En fuktande gel som bidrar till att bevara en optimal läkningsmiljö.

Ger såret en fuktig miljö.

Hjälper autolytisk upprensning vid behov

Användningsområde
Normlgel® kan användas på granulerande och öppna sår, exempelvis trycksår, venösa och arteriella bensår, diabetiska sår, ytliga brännskador (1:a och 2:a graden) och öppna kirurgiska sår. Normlgel kan dessutom användas på sår som är täckta med en torr fibrinbeläggning.

Så här fungerar Normlgel
Normlgel ska appliceras på såret men inte på den omkringliggande friska huden. Normlgel tillför fukt till såret och bevarar på så sätt en fuktig sårmiljö som främjar sårläkningsprocessen. Den fuktiga sårmiljön stöder autolytisk upprensning och skyddar nybildad vävnad.

Produktbeskrivning
Normlgel består av 0,9 % natriumkloridlösning i gelform och innehåller natriumklorid, vatten och xantangummi.

Sortiment
Normlgel finns i tuber om 5 g eller 15 g.

Mer information

Här kan du ladda ner produktblad.

 

Art nr   Storlek    Avd fp    Transp fp

370500   5 g        10             40
371500  15 g       10             40

Dela

Mesalt®
Mesalt®

Mesalt® bidrar till upprensning av måttligt till kraftigt vätskande...

Melgisorb®

Melgisorb® är ett mjukt och sterilt förband av kalcium-natrium-alginat som absorberar...

Exufiber
Exufiber

Ett sterilt fiberförband i nonwoven som kan användas på flera...