Mölnlycke Health Care stöttar UNHCR

Människor som flyr från krisområden behöver hjälp

Läs mer

BARRIER® operationsrockar

- för en optimal kombination av skydd och komfort

Hitta din operationsrock

Exufiber®

Framtidens fiberförband

Läs mer

Patientuppvärmning -Effektivt sätt att undvika hypotermi

Läs mer

En förändring som ändrar allt

Mepilex® XT - bättre hantering av sårvätska

Läs mer

Mölnlycke Health Care

Vi är en världsledande leverantör av engångsprodukter inom operation och sårbehandling till sjukvården och patienter.
Läs mer om vårt företag